Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Jämställdhet – för bättre business

Jämställdhet – för bättre business

Tid: Måndag 21 november 2016, 15.00-17.00
Plats: Bryggarsalen, Brygghuset, Norrtullsgatan 12N, Stockholm
Talare: Biträdande professor Jeaneth Johansson och doktorand Aija Voitkane, Luleå tekniska universitet

Anmälan

Kort om föreläsningen: Alla vet att jämställdhet är bra. Men få vet att det också är bra för affärerna. Forskning visar att jämställdhet i näringslivet har goda effekter på lönsamhet, hållbarhet och tillväxt. Men hur går vi från krystade formuleringar i en plan, till att få jämställdhet att bli en självklar del av verksamheten?

Vi behöver integrera jämställdhet i affärsmodellen, menar Jeaneth Johansson och Aija Voitkane. Under föreläsningen kommer de att prata om varför det är viktigt att jämställdhet integreras i verksamheten, och vad jämställdhetsintegrerade affärsmodeller egentligen innebär. De kommer också att prata om möjligheter och hinder i arbetet med detta.

Konceptet affärsmodeller är ofta svårgreppbart, komplext och omedvetet då det är många komponenter att ta hänsyn till: kunder (kundsegment, kundrelationer, kanaler), infrastruktur (nyckelaktiviteter, nyckelresurser, nyckelpersoner) och finansiell bas (intäkter, kostnader). Forskarna kommer att bena ut begreppen och ge konkreta tips på hur företag och organisationer kan arbeta med jämställdhet för att uppnå hållbar utveckling.

Föreläsningen är en del av Global Entrepreneurship Week (GEW).

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Jeaneth Johansson är biträdande professor i entreprenörskap och innovation på Luleå tekniska universitet. Hon forskar inom området finansiell bedömning, resurshantering och affärsmodeller, främst inom tillväxt och innovation.

Aija Voitkane är doktorand vid Luleå tekniska universitet och forskar inom området entreprenörskap och innovation. Hennes avhandlingsprojekt handlar om att synliggöra genusstrukturer i offentliga finansiärers finansiella bedömningar och beslut.

Youtube Vi livesänder Estrad via Youtube
Webb-tv Efter några dagar kan du se föreläsningen som webb-tv
Twitter På Twitter använder vi hashtaggen #estrad

Har du problem att anmäla dig till föreläsningen? E-posta estrad@esbri.se
Having trouble signing up for the lecture? Contact estrad@esbri.se

OBSERVERA! Antalet platser är begränsat, därför bör anmälan göras så snart som möjligt. Anmälan är bindande. Deltagande i föreläsningarna är kostnadsfritt. Deltagare som anmält sig och som inte deltar kommer dock att debiteras en administrativ avgift på 400 kronor. Eventuell avanmälan måste ske senast 1 dag innan föreläsningen.

Om föreläsningen redan är fulltecknad meddelar vi dig detta omgående. I annat fall mejlar vi en anmälningsbekräftelse ca en vecka innan föreläsningen – håll utkik efter den!

Webbsändningarna är förstås också kostnadsfria, men till dem behöver du inte anmäla dig. Du behöver heller inte något särskilt program eller några inloggningsuppgifter för att se sändningen, du hittar den strax före föreläsningens start på ESBRIs startsida och på vår Youtubesida.

Varmt välkommen!

Mest lästa artiklar nu