Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Intraprenörskap – en dold potential i svenska bolag

Intraprenörskap – en dold potential i svenska bolag

Tid: Tisdag 23 januari 2018, 15.00-17.00
Plats: SUP46, Regeringsgatan 65, Stockholm
Talare: Docent Katarina Blomkvist och professor Ivo Zander, Uppsala universitet

Anmälan

Kort om föreläsningen: Förnyelse är avgörande för att företag ska kunna anpassa sig till en snabbt föränderlig omvärld. I Sverige läggs stort politiskt och ekonomiskt fokus på skapandet av nya startups. Intraprenörskap – förnyelse inom redan etablerade företag – ägnas betydligt mindre uppmärksamhet. Det är olyckligt, menar Katarina Blomkvist och Ivo Zander, som ser en stor potential i svenskt intraprenörskap.

Under föreläsningen kommer de att presentera ny forskning som kartlägger förnyelsekraften hos svenska företag, och vilka faktorer som skapar ett framgångsrikt intraprenörskap. Blomkvist och Zander ingår i forskargruppen bakom rapporten ”Intraprenörskapskompassen 2017”. Studien baseras på mer än 4 000 enkätsvar från privatanställda i svenska företag, kombinerat med över 100 djupintervjuer med chefer på svenska mellanstora och stora företag.

Föreläsarna kommer att belysa frågor som:
- Vem är intraprenören?
- Från vilka delar av företaget utgår intraprenörskapet?
- Hur skiljer sig intraprenörskapet mellan små, mellanstora och stora företag?
- Hur varierar förutsättningarna för intraprenörskap över branscher?

De kommer också att berätta vilka organisatoriska faktorer som främjar respektive hindrar ett levande intraprenörskap – och hur du kan påverka dem för att utveckla ditt företags intraprenöriella förmåga.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Katarina Blomkvist är docent vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Vid sidan av intraprenörskap omfattar hennes forskning bland annat utveckling och internationalisering av nya teknologier inom etablerade och multinationella företag.

Ivo Zander är Anders Wall professor i entreprenörskap vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Han forskar kring organisatorisk dynamik i teknikintensiva startupföretag, accelererad internationalisering, innovation i multinationella företag, samt intraprenöriella processer.

Youtube Vi livesänder Estrad via Youtube
Webb-tv Efter några dagar kan du se föreläsningen som webb-tv
Twitter På Twitter använder vi hashtaggen #estrad

Har du problem att anmäla dig till föreläsningen? E-posta estrad@esbri.se
Having trouble signing up for the lecture? Contact estrad@esbri.se

OBSERVERA! Antalet platser är begränsat, därför bör anmälan göras så snart som möjligt. Anmälan är bindande. Deltagande i föreläsningarna är kostnadsfritt. Deltagare som anmält sig och som inte deltar kommer dock att debiteras en administrativ avgift på 400 kronor. Eventuell avanmälan måste ske senast 1 dag innan föreläsningen.

Om föreläsningen redan är fulltecknad meddelar vi dig detta omgående. I annat fall mejlar vi en anmälningsbekräftelse ca en vecka innan föreläsningen – håll utkik efter den!

Webbsändningarna är förstås också kostnadsfria, men till dem behöver du inte anmäla dig. Du behöver heller inte något särskilt program eller några inloggningsuppgifter för att se sändningen, du hittar den strax före föreläsningens start på ESBRIs startsida och på vår Youtubesida.

Varmt välkommen!

Mest lästa artiklar nu