Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Ensamma genier bygger inga startups – entreprenörskap är ett grupparbete

Ensamma genier bygger inga startups – entreprenörskap är ett grupparbete

Tid: Torsdag 24 maj 2018, 15.00-17.00
Plats: SUP46, Regeringsgatan 65, Stockholm
Talare: Ekonomie doktor Anna Brattström och professor Frédéric Delmar, Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds universitet

Anmälan

Kort om föreläsningen: Hur blir kunskapsintensiva tillväxtföretag framgångsrika? En gemensam faktor är att de drivs av grupper, inte ensamma genier. Att arbeta i team är centralt för framgångsrikt entreprenörskap, konstaterar Anna Brattström och Frédéric Delmar. Med utgångspunkt i pinfärska forskningsresultat från en internationell studie kommer de att reflektera kring betydelsen av gruppdynamik för beslutsfattande i nya företag.

Forskarna har följt ett stort antal entreprenöriella team i en longitudinell studie. Forskningen visar att om ett team ska bli framgångsrikt, måste det uppfylla vissa förutsättningar. Bland annat ska det ha rätt sammansättning och arbeta på ett sätt som bidrar till att skapa ekonomiskt värde. Om teamet kan samarbeta så att det får ut så mycket som möjligt av den samlade kunskapen, får företaget ett försprång gentemot konkurrenterna.

Det låter kanske enkelt – men hur gör man? Under föreläsningen kommer Anna Brattström och Frédéric Delmar att ge oss praktiska tips på arbetssätt som fungerar.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Anna Brattström är biträdande lektor och verksam vid Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds universitet. Hennes forskning handlar om innovation, entreprenörskap och samarbete. Hon är särskilt intresserad av gruppdynamik och vill förstå konflikter och samarbete inom och mellan grupper. Brattströms forskning bygger på longitudinella data från innovativa startups och inter-organisatoriska FoU-samarbeten.

Frédéric Delmar är professor i entreprenörskap vid Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds universitet. Till hans forskningsintressen hör den första utvecklingsfasen i nystartade företag, samt organisatorisk tillväxt. Delmar undervisar på många olika nivåer med fokus på entreprenörskap: Hur man startar företag och får dem att växa. Han använder sig gärna av fallstudier i sin undervisning.

Youtube Vi livesänder Estrad via Youtube
Webb-tv Efter några dagar kan du se föreläsningen som webb-tv
Twitter På Twitter använder vi hashtaggen #estrad

Har du problem att anmäla dig till föreläsningen? E-posta estrad@esbri.se
Having trouble signing up for the lecture? Contact estrad@esbri.se

OBSERVERA! Antalet platser är begränsat, därför bör anmälan göras så snart som möjligt. Anmälan är bindande. Deltagande i föreläsningarna är kostnadsfritt. Deltagare som anmält sig och som inte deltar kommer dock att debiteras en administrativ avgift på 400 kronor. Eventuell avanmälan måste ske senast 1 dag innan föreläsningen.

Om föreläsningen redan är fulltecknad meddelar vi dig detta omgående. I annat fall mejlar vi en anmälningsbekräftelse ca en vecka innan föreläsningen – håll utkik efter den!

Webbsändningarna är förstås också kostnadsfria, men till dem behöver du inte anmäla dig. Du behöver heller inte något särskilt program eller några inloggningsuppgifter för att se sändningen, du hittar den strax före föreläsningens start på ESBRIs startsida och på vår Youtubesida.

Varmt välkommen!

Mest lästa artiklar nu