Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Systemisk innovation – stora samhällsproblem kräver genomgripande lösningar

Systemisk innovation – stora samhällsproblem kräver genomgripande lösningar

Tid: Tisdag 13 november 2018, 15.00-17.00
Plats: SUP46, Regeringsgatan 65, Stockholm
Talare: Filosofie doktor Fredric Bauer, Lunds universitet, och teknologie doktor Stefan Tongur, RISE Viktoria

Anmälan

Kort om föreläsningen: Med "systemisk innovation" menas genomgripande teknikskiften som påverkar allt från människors livsstil, till branscher, infrastruktur och regelverk – hela samhället. Elvägar och bioraffinaderier är två exempel. Elvägar möjliggör överföring av ström från vägar till fordon i rörelse. Bioraffinaderier omvandlar cellulosa till olika kemikalier och driver utvecklingen från fossila bränslen genom att påverka flera värdekedjor och industrier.

För enskilda individer kan den här typen av systemiska innovationer leda till attitydförändringar och nya beteendemönster. För näringslivet kan de innebära förändringar av produktionsprocesser, branscher och affärsmodeller. Och inom politiken krävs både kompetens och helikopterperspektiv för att kunna reglera och skapa förutsättningar.

De systemiska innovationerna utgör minst sagt komplexa utmaningar på alla nivåer, samtidigt som de kan erbjuda nödvändiga lösningar på stora samhällsproblem. Ofta är det brådskande, till exempel när det rör koldioxidbesparande åtgärder. Men vad behövs för att vi ska komma förbi alla de hinder – mentala, praktiska och policymässiga – som står i vägen för omställningen?

Stefan Tongur och Fredric Bauer forskar om systemisk innovation inom områden som leder till minskade koldioxidutsläpp. Under föreläsningen kommer de att diskutera vad systemisk innovation är, vilka hinder innovationerna möter, och hur vi kan arbeta för att underlätta en omställning. De kommer också att belysa små och nya företags utmaningar och möjligheter vid systemisk innovation.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Fredric Bauer är postdoktor vid Lunds universitet och forskar om klimatinnovation och omställningen till bioekonomi. Han har följt arbetet med att utveckla bioraffinaderier i Sverige. I sin doktorsavhandling (2018) fokuserar han på vikten av samarbete för att lyckas med systemisk innovation.

Stefan Tongur disputerade 2018 på KTH och är nu verksam vid RISE Viktoria. Han har studerat utvecklingen av elvägar sedan början av 2010. Hans avhandling behandlar relationen mellan affärsmodeller och systemisk innovation och bygger på fallstudier av elvägar i Sverige och Los Angeles. Tongurs forskning har publicerats i bland annat Technovation och Environmental Innovation and Societal Transitions.

Youtube Vi livesänder Estrad via Youtube
Webb-tv Efter några dagar kan du se föreläsningen som webb-tv
Twitter På Twitter använder vi hashtaggen #estrad

Har du problem att anmäla dig till föreläsningen? E-posta estrad@esbri.se
Having trouble signing up for the lecture? Contact estrad@esbri.se

OBSERVERA! Antalet platser är begränsat, därför bör anmälan göras så snart som möjligt. Anmälan är bindande. Deltagande i föreläsningarna är kostnadsfritt. Deltagare som anmält sig och som inte deltar kommer dock att debiteras en administrativ avgift på 400 kronor. Eventuell avanmälan måste ske senast 1 dag innan föreläsningen.

Om föreläsningen redan är fulltecknad meddelar vi dig detta omgående. I annat fall mejlar vi en anmälningsbekräftelse ca en vecka innan föreläsningen – håll utkik efter den!

Webbsändningarna är förstås också kostnadsfria, men till dem behöver du inte anmäla dig. Du behöver heller inte något särskilt program eller några inloggningsuppgifter för att se sändningen, du hittar den strax före föreläsningens start på ESBRIs startsida och på vår Youtubesida.

Varmt välkommen!

Mest lästa artiklar nu