Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Att hantera risk och osäkerhet i innovation

Att hantera risk och osäkerhet i innovation

Tid: Onsdag 6 februari 2019, 15.00-17.00
Plats: SUP46, Regeringsgatan 65, Stockholm
Talare: Docent Jennie Björk och professor Mats Magnusson, KTH

Anmälan

Kort om föreläsningen: Innovation handlar om att utveckla nya produkter, tjänster, processer och affärer. Det innebär per definition att innovationer avviker från det man tidigare har varit van vid, och ofta medför innovationsarbetet betydande osäkerhet och risk. Många organisationer har därför svårt att ge innovationer rätt förutsättningar.

Under vårens första Estradföreläsning redovisar KTH-forskarna Jennie Björk och Mats Magnusson ny forskning om innovationers natur. De kommer bland annat att visa vad det finns för drivkrafter och motkrafter till risktagande innovation, och hur risktagande påverkar innovationsresultaten. De kommer också att presentera resultat från en nyligen genomförd empirisk studie av innovationer med hög nyhetshöjd.

Björk och Magnusson menar att företag som vill bli mer innovativa behöver ha en bättre förståelse för vad risktagande i innovationsarbete innebär, och vilka krav det ställer på exempelvis förändringar i beslutsfattande och ekonomisk styrning. Forskarna kommer att dela med sig av arbetssätt och styrmekanismer som företag kan använda för att möta innovationsutmaningar, och utveckla innovationer med hög nyhetshöjd.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Jennie Björk är docent i produktinnovation på avdelningen för integrerad produktutveckling, KTH. Hennes forskning fokuserar primärt på idéskapande och idéutveckling, kunskapsdelning och kunskapsskapande samt innovationer med hög nyhetshöjd. Resultaten har implikationer för hur organisationer kan skapa förutsättningar, leda och organisera sin innovationsverksamhet på ett framgångsrikt sätt. Björk driver en intressegrupp inom ideation management – IMIG – som för ut och diskuterar forskningsresultat med innovationsintresserade praktiker.

Mats Magnusson är professor i produktinnovationsteknik på KTH och permanent gästprofessor på Luiss School of Business and Management i Rom, Italien. Mats forskar inom innovationsledning med ett stort antal publikationer i ledande vetenskapliga innovationstidskrifter. Han undervisar i innovationsledning på strategisk och operativ nivå på KTH, samt i olika internationella ledarskapsutbildningar. Mats forskning fokuserar på kreativitet, lärande och innovation i etablerade organisationer, och hur dessa påverkas av exempelvis nya ledningsmodeller och utvecklingsmetoder. Ett centralt tema är hur organisationer kan hantera strategiska motstridigheter på nya sätt och därigenom skapa förutsättningar för att samtidigt nå både ökad innovation och förhöjd effektivitet.

Youtube Vi livesänder Estrad via Youtube
Webb-tv Efter några dagar kan du se föreläsningen som webb-tv
Twitter På Twitter använder vi hashtaggen #estrad

Har du problem att anmäla dig till föreläsningen? E-posta estrad@esbri.se
Having trouble signing up for the lecture? Contact estrad@esbri.se

OBSERVERA! Antalet platser är begränsat, därför bör anmälan göras så snart som möjligt. Anmälan är bindande. Deltagande i föreläsningarna är kostnadsfritt. Deltagare som anmält sig och som inte deltar kommer dock att debiteras en administrativ avgift på 400 kronor. Eventuell avanmälan måste ske senast 1 dag innan föreläsningen.

Om föreläsningen redan är fulltecknad meddelar vi dig detta omgående. I annat fall mejlar vi en anmälningsbekräftelse ca en vecka innan föreläsningen – håll utkik efter den!

Webbsändningarna är förstås också kostnadsfria, men till dem behöver du inte anmäla dig. Du behöver heller inte något särskilt program eller några inloggningsuppgifter för att se sändningen, du hittar den strax före föreläsningens start på ESBRIs startsida och på vår Youtubesida.

Varmt välkommen!

Mest lästa artiklar nu