Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Nya utmaningar för vårdens entreprenörer

Nya utmaningar för vårdens entreprenörer

Tid: Torsdag 11 april 2019, 15.00-17.00
Plats: SUP46, Regeringsgatan 65, Stockholm
Talare: Professorerna Jeaneth Johansson och Jens Nygren, Högskolan i Halmstad. Paneldeltagare: Maria Kaaman, Vinnova, Flippa Kull, Stockholm Science City, Ylva Ryngebo, Medical Innovation Design, och Åsa Wallin, Swelife.

Anmälan

Kort om föreläsningen: Framtidens vård och omsorg står inför en omställning av historiska mått. Omvandlingen drivs på av medicinska framsteg inom diagnosticering, möjligheter till individanpassad behandling, digitalisering, demografiska förändringar och att medborgarna har ökade förväntningar på inflytande. Här, i skärningspunkten mellan innovatörer, entreprenörer, offentlig sektor och akademi, finns en intressant dynamik som vi kommer att utforska under april månads Estradföreläsning.

Hälsoinnovation omfattar produkter, tjänster, organisationer och spridning av ny kunskap som ger människor möjlighet att främja välbefinnande och förebygga ohälsa. Trots stora investeringar har det visat sig svårt att tillämpa nya lösningar i klinisk praktik. För att lyckas med det krävs bland annat nya strategier för implementering och utvärdering. Men hur kan sådana strategier utvecklas?

För entreprenörer kan det vara en utmaning att få komma in i vårdverksamheter för att utveckla sina produkter. Affärsmodellerna är komplexa och offentlig sektor drivs av en annan logik än näringslivet. Hur kan vi tydliggöra vem som vinner på innovationer, både i mänskliga och ekonomiska termer? Kan samverkansarenor underlätta utveckling och implementering av hälsoinnovationer? Och vilka är de mest intressanta hälsoområdena för forskare och innovatörer att ge sig i kast med?

Jeaneth Johansson och Jens Nygren presenterar forskningsläget, och diskuterar därefter tillsammans med panelen och publiken. I samband med föreläsningen lanserar vi Entré nr 1, 2019 där temat är just hälsoinnovationer. Välkommen till en spännande eftermiddag med goda mingelmöjligheter!

Föreläsningen genomförs i samarbete med profilområdet Hälsoinnovation vid Högskolan i Halmstad.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Jeaneth Johansson är professor i företagsekonomi vid Centrum för innovations-, entreprenörskaps-, och lärandeforskning, Högskolan i Halmstad, samt vid Luleå tekniska universitet. Hennes forskning inom hälsoinnovation fokuserar på verksamhetsutveckling, ekonomistyrning och organisatorisk innovation. I detta är digitalisering centralt. Johansson forskar även om utveckling av samverkans- och affärsmodeller för att överbrygga hinder för kommersialisering av medicintekniska innovationer.

Jens Nygren är professor i hälsoinnovation på Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad. Hans forskning fokuserar på barn och ungas hälsa och på hur hälsoinnovationer i form av digitala tjänster kan stärka barn och ungas inflytande över sin vård och hälsa. Nygren är programchef för profilområdet Hälsoinnovation på Högskolan i Halmstad, vilket omfattar forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle. Det ska också bidra till innovativa och hållbara lösningar på samhällsutmaningar inom hälsoområdet.

Youtube Vi livesänder Estrad via Youtube
Webb-tv Efter några dagar kan du se föreläsningen som webb-tv
Twitter På Twitter använder vi hashtaggen #estrad

Har du problem att anmäla dig till föreläsningen? E-posta estrad@esbri.se
Having trouble signing up for the lecture? Contact estrad@esbri.se

OBSERVERA! Antalet platser är begränsat, därför bör anmälan göras så snart som möjligt. Anmälan är bindande. Deltagande i föreläsningarna är kostnadsfritt. Deltagare som anmält sig och som inte deltar kommer dock att debiteras en administrativ avgift på 400 kronor. Eventuell avanmälan måste ske senast 1 dag innan föreläsningen.

Om föreläsningen redan är fulltecknad meddelar vi dig detta omgående. I annat fall mejlar vi en anmälningsbekräftelse ca en vecka innan föreläsningen – håll utkik efter den!

Webbsändningarna är förstås också kostnadsfria, men till dem behöver du inte anmäla dig. Du behöver heller inte något särskilt program eller några inloggningsuppgifter för att se sändningen, du hittar den strax före föreläsningens start på ESBRIs startsida och på vår Youtubesida.

Varmt välkommen!

Mest lästa artiklar nu