Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Hur kan vi stärka det europeiska entreprenörskapet?

Hur kan vi stärka det europeiska entreprenörskapet?

Tid: Onsdag 25 september 2019, 15.00-16.30
Plats: Ekonomi & Företag, Kistamässan, Arne Beurlings torg 5, Kista
Talare: Filosofie doktor Niklas Elert och professor Magnus Henrekson, Institutet för näringslivsforskning (IFN)

Anmälan

Kort om föreläsningen: På höstens första Estrad tar vi oss an de stora frågorna. Hur kan EUs konkurrenskraft stärkas med hjälp av entreprenörskap? Vad krävs för ett mer produktivt företagande? Niklas Elert och Magnus Henrekson, båda forskare på IFN, presenterar förslag till hur EU kan reformeras för att höja medborgarnas livskvalitet och samtidigt stärka EUs konkurrenskraft på den globala marknaden.

Föreläsarna har, tillsammans med Mark Sanders vid Utrecht University, skrivit boken ”The Entrepreneurial Society: A Reform Strategy for the European Union” (Springer, 2019). Den bygger på studier från Fires, ett nyligen avslutat forskningsprogram inom nio europeiska akademiska institutioner som finansierats av EU-kommissionen.

Genom att rikta medborgarnas kreativitet, talang och resurser mot nya satsningar kan Europa återvända till socialt och ekologiskt hållbar, samt innovationsdriven tillväxt, menar forskarna. De konstaterar också att reformer kan bidra till att vända den populistiska nationalistiska våg som sveper över Europa.

Under föreläsningen diskuterar Elert och Henrekson konkreta reformer inom sex områden: rättsstaten och skydd av äganderätt, beskattning, finans- och kapitalmarknader, arbetsmarknader och socialförsäkringssystem, öppna produktmarknader samt mobilisering av humankapital för entreprenörskap.

Föreläsningen genomförs under mässan Ekonomi & Företag, och följs av mingel. Passa på att ta del av mässans utställningar och övriga seminarieprogram. Du behöver registrera dig till mässan - kostnadsfritt - för att få en biljett.

Varmt välkommen!

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Niklas Elert är filosofie doktor och forskar på IFN om samspelet mellan institutioner och entreprenörskap, snabbväxande företag, hur man stimulerar entreprenörskap och innovationer och om vad som får företag att starta och växa. Elert är författare till boken ”Människoapans utmaning”, som handlar om sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljö. Tidigare har han jobbat som ledarskribent, bland annat på Expressen.

Magnus Henrekson är professor och vd för IFN sedan 2005. Hans forskning är inriktad på institutionella regelverks betydelse för branschsammansättning, företagsstruktur, företagstillväxt och graden av nyföretagande. Andra områden som han har intresserat sig för är ägarstruktur och sjukskrivningsregler. Förutom akademiska meriter har Henrekson erfarenhet som rådgivare, styrelseledamot och föredragshållare i både näringsliv och offentlig sektor.

Youtube Vi livesänder Estrad via Youtube
Webb-tv Efter några dagar kan du se föreläsningen som webb-tv
Twitter På Twitter använder vi hashtaggen #estrad

Har du problem att anmäla dig till föreläsningen? E-posta estrad@esbri.se
Having trouble signing up for the lecture? Contact estrad@esbri.se

OBSERVERA! Antalet platser är begränsat, därför bör anmälan göras så snart som möjligt. Anmälan är bindande. Deltagande i föreläsningarna är kostnadsfritt. Deltagare som anmält sig och som inte deltar kommer dock att debiteras en administrativ avgift på 400 kronor. Eventuell avanmälan måste ske senast 1 dag innan föreläsningen.

Om föreläsningen redan är fulltecknad meddelar vi dig detta omgående. I annat fall mejlar vi en anmälningsbekräftelse ca en vecka innan föreläsningen – håll utkik efter den!

Webbsändningarna är förstås också kostnadsfria, men till dem behöver du inte anmäla dig. Du behöver heller inte något särskilt program eller några inloggningsuppgifter för att se sändningen, du hittar den strax före föreläsningens start på ESBRIs startsida och på vår Youtubesida.

Varmt välkommen!

Mest lästa artiklar nu