Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Agtech – kan Sverige ta täten?

Agtech – kan Sverige ta täten?

Tid: Torsdag 24 oktober 2019, 15.00-17.00
Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm
Talare: Docent Per Frankelius, Linköpings universitet. Paneldeltagare: Carolina Axelsson, Elmia, Jonas Engström, RISE, och Karola Reuterström, lantbrukare.

Anmälan

Kort om föreläsningen: Innovationstempot i de gröna näringarna drivs på av klimatutmaningar och en ökande befolkning, liksom av teknikutvecklingen med robotisering, elektrifiering och big data. I Sverige satsas nu stora resurser på sektorsövergripande forsknings- och utvecklingsprojekt. Begreppet agtech är en sammanslagning av agriculture, som omfattar växtodling, skog och djurhållning, och technology.

På Estrad får vi lära oss mer om utmaningar och möjligheter kopplade till grön innovation. Huvudtalare är Per Frankelius som kommer att diskutera nya affärsmodeller och utvecklingen inom livsmedelskedjans olika delar. Det innefattar bland annat tekniska frågor, värderingar hos konsumenter och producenter, och olika förutsättningar i städer och på landsbygden.

Frankelius kommer också ta upp exempel på innovationer och företag i framkant. Det kan handla om självkörande jordbruksmaskiner, drönare och sensorer som i kombination bidrar med viktig information till lantbrukaren, eller om urbana odlingar i bergrum.

När fokus ligger på hållbar utveckling fastnar många i en tankefälla, menar Per Frankelius. Målet blir att minska miljöpåverkan, snarare än att expandera naturen – och därmed blir ambitionen för låg. Om strategin i stället är att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald får vi ett mindset som går från negation till positiv explosion, enligt Frankelius.

Föreläsningen följs av ett panelsamtal och vi avslutar som vanligt med fika och mingel. I samband med föreläsningen lanserar vi Entré nr 3, 2019 som också har gröna innovationer som tema.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Per Frankelius är innovationsforskare på Linköpings universitet, med fokus på gröna näringar. Han är processledare för Vinnovas Vinnväxtinitiativ "Agtech 2030", en innovationsmiljö som ska generera betydande teknik-, affärs- och kompetensutveckling inom jordbruksteknik och göra Sverige världsledande inom utvalda områden.

Carolina Axelsson arbetar på Elmia och är projektledare för ”Lantbruk 2020”. Projektet fokuserar på teknik och innovationer som anpassar lantbruket till ett förändrat klimat i framtiden.

Jonas Engström är forskare på RISE och specialiserad inom områden som jordbruksteknik, precisionsodling, digitalisering, elektrifiering och automatisering. Engström är projektledare för ”Testbädd digitaliserat jordbruk”.

Karola Reuterström är lantbrukare. Hon driver en större växtodlingsgård med hjälp av precisionsodling, och med vetenskap som ledstjärna. Reuterström är styrelseledamot i AgroÖst, Agtech 2030 och SFO (Sveriges frö- och oljeväxtodlare).

Youtube Vi livesänder Estrad via Youtube
Webb-tv Efter några dagar kan du se föreläsningen som webb-tv
Twitter På Twitter använder vi hashtaggen #estrad

Har du problem att anmäla dig till föreläsningen? E-posta estrad@esbri.se
Having trouble signing up for the lecture? Contact estrad@esbri.se

OBSERVERA! Antalet platser är begränsat, därför bör anmälan göras så snart som möjligt. Anmälan är bindande. Deltagande i föreläsningarna är kostnadsfritt. Deltagare som anmält sig och som inte deltar kommer dock att debiteras en administrativ avgift på 400 kronor. Eventuell avanmälan måste ske senast 1 dag innan föreläsningen.

Om föreläsningen redan är fulltecknad meddelar vi dig detta omgående. I annat fall mejlar vi en anmälningsbekräftelse ca en vecka innan föreläsningen – håll utkik efter den!

Webbsändningarna är förstås också kostnadsfria, men till dem behöver du inte anmäla dig. Du behöver heller inte något särskilt program eller några inloggningsuppgifter för att se sändningen, du hittar den strax före föreläsningens start på ESBRIs startsida och på vår Youtubesida.

Varmt välkommen!

Mest lästa artiklar nu