Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Mätning av innovation får innovation att hända i praktiken

Mätning av innovation får innovation att hända i praktiken

Tid: Onsdag 21 oktober 2020, 10.00-11.00
Plats: Zoom – vi skickar länk till alla anmälda ett par timmar innan
Talare: Docent Jennie Björk, KTH och professor Johan Frishammar, Luleå tekniska universitet.

Anmälan

Kort om föreläsningen: Få företag och organisationer är innovationsstarka – d.v.s. kraftfulla, uthålliga och skickliga i sitt innovationsarbete. Innovation driver uthålliga konkurrensfördelar mer än någon annan faktor, men alltför många företag misslyckas med sina innovationssatsningar. Trots att resurser skjuts till och mål och strategier formuleras så blir utfallet ofta en besvikelse. Ett huvudskäl till det är att få företag mäter och följer upp de innovationssatsningar som görs.

Om innovationsmätning görs på rätt sätt kan den bidra till att företag och organisationer blir innovationsstarka. Utan mätning blir det däremot svårt att veta vilka insatser och resurser som leder till att visionen och de övergripande målen uppfylls. Talesättet ”What get’s measured gets done” stämmer alltså ganska bra!
Föreläsningen bygger på forskning publicerad i bland annat MIT Sloan Management Review samt på svenska i boken ”Innovationsstark” Under webbinariet presenterar författarna ett ramverk och en arbetsmetodik för innovationsmätning och ger råd kring hur innovationsmätning går till i praktiken.

Under webbinariet kommer Björk och Frishammar att diskutera frågor som:
• Vad är innovationsmätning?
• Hur går innovationsmätning till i praktiken?
• Vilka olika mått- och mätetal finns tillgängliga?

Det kommer att finnas möjligheter att ställa frågor till föreläsarna.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Jennie Björk är docent på Kungliga tekniska högskolan (KTH) samt redaktör för tidskrifterna Creativity & Innovation Management och Management of Innovation and Technology. Jennies forskning handlar om bland annat innovationsmätning, idéutveckling och sociala nätverk.

Johan Frishammar är professor på ämnet Entreprenörskap & Innovation vid Luleå tekniska universitet samt Research fellow vid House of Innovation, Handelshögskolan i Stockholm. Johans forskning handlar om bland annat innovationsmätning, innovation för hållbar omställning, cirkulära affärsmodeller, samt plattformar.

Youtube Vi livesänder Estrad via Youtube
Webb-tv Efter några dagar kan du se föreläsningen som webb-tv
Twitter På Twitter använder vi hashtaggen #estrad

Har du problem att anmäla dig till föreläsningen? E-posta estrad@esbri.se
Having trouble signing up for the lecture? Contact estrad@esbri.se

OBSERVERA! Antalet platser är begränsat, därför bör anmälan göras så snart som möjligt. Anmälan är bindande. Deltagande i föreläsningarna är kostnadsfritt. Deltagare som anmält sig och som inte deltar kommer dock att debiteras en administrativ avgift på 400 kronor. Eventuell avanmälan måste ske senast 1 dag innan föreläsningen.

Om föreläsningen redan är fulltecknad meddelar vi dig detta omgående. I annat fall mejlar vi en anmälningsbekräftelse ca en vecka innan föreläsningen – håll utkik efter den!

Webbsändningarna är förstås också kostnadsfria, men till dem behöver du inte anmäla dig. Du behöver heller inte något särskilt program eller några inloggningsuppgifter för att se sändningen, du hittar den strax före föreläsningens start på ESBRIs startsida och på vår Youtubesida.

Varmt välkommen!

Mest lästa artiklar nu