Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

2 oktober 1997

Hindrances and Obstacles for Start-ups and Growing Firms

– The US Example

Tid: Torsdag 2 oktober 1997, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 Stockholm
Talare: Professor William B. Gartner, University of Southern California, USA

Kort om föreläsningen: Professor Gartner är en av de främsta forskarna inom entreprenörskapsområdet. För närvarande innehar han Henry W. Simonsen-professuren vid University of Southern California. Professor Gartner är en ledande auktoritet när det gäller forskning om entreprenörskap och utveckling av nya företag. För närvarande arbetar han med ett projekt om hur det lokala klimatet (t ex allmänhetens säkerhet, transporter, närområdets miljö och tillstånd från myndigheter) påverkar överlevnad och tillväxt i nya och små företag. Han är även involverad i försök som går ut på att underlätta samarbetet mellan nystartade företag och lokala - regionala myndigheter.

Mest lästa artiklar nu