Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

28 maj 1998

Think Your Way to Success

Tid: Torsdag 28 maj 1998, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 Stockholm
Talare: Professor Kelly G. Shaver, College of William & Mary, USA

Kort om föreläsningen: Entreprenöriell framgång baseras på entreprenörens sätt att tänka, s.k. tankemönster. Vissa av dessa tankemönster baseras på år av erfarenhet. Andra tankemönster kan utvecklas genom träning som tar några minuter. Baserat på modern socialpsykologisk forskning illustreras vid denna föreläsning praktiska tekniker som kan förbättra resultaten i ett entreprenöriellt företag.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Professor Kelly G. Shaver, College of William and Mary, Williamsburg, Virginia, har ett brett forskningsintresse som bland annat inkluderar entreprenörens psykologi och beteende.

Mest lästa artiklar nu