Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

7 oktober 2004

Tillväxtsamhällets offer eller hjältar

– Myter och sanningar om svenska familjeföretag

Tid: Torsdag 7 oktober 2004, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Professor Bengt Johannisson, Växjö universitet

Kort om föreläsningen: Bengt Johannisson är en av förgrundsgestalterna inom svensk småföretagsforskning. Sedan 1960-talet har han bland annat studerat regional företagsamhet i Gnosjö och Lammhult, entreprenöriella nätverk och olika utbildningsfrågor. Föreläsningen bygger på artikeln ”Familjeföretagandets gaseller i Sverige” som Johannisson har skrivit tillsammans med Anders Abrahamsson.

Till gruppen ”gasellföretag” räknas företag som uppvisar särskilt snabb tillväxt. Johannisson och Abrahamsson konstaterar att gasellerna ofta framställs som en mycket ädel företagsart som målmedvetet skaffar resurser och siktar mot stjärnorna.

På samma sätt omgärdas också familjeföretagen av en rad myter. Men de anses tvärtom oplanerade och irrationella i sin sammanblandning av affärsliv och familjeliv. Frågan är om framgång alltid hänger ihop med ekonomisk rationalitet? Kanske kan gasellerna rentav ha ett och annat att lära av familjeföretagarna?

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Bengt Johannisson är professor i entreprenörskap och företagsutveckling vid Växjö universitet. Han är också föreståndare för SIRE (Scandinavian Institute for Research in Entrepreneurship). Mer info om Johannisson finns här: www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=126 och här: www.ehv.vxu.se/org/personal/hem/bjohannesson

Mest lästa artiklar nu