Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

7 april 2005

Hur lyckas man som nyföretagare?

Praktiska lärdomar av teorin

Tid: Torsdag 7 april 2005, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Ekonomie doktor Mikael Samuelsson, Högskolan i Borås

Kort om föreläsningen: Vad kan en praktiker lära av forskningen? En hel del, hävdar ekonomie doktor Mikael Samuelsson. Under sin föreläsning kommer han att ge en allmän överblick över forskningen om nyföretagande. Mer specifikt kommer han att redovisa resultat dels från sin avhandling, och dels från ett unikt forskningsprojekt som följer nyföretagare över tiden - med start innan de ens har hunnit bli företagare.

I sin avhandling (2004) studerade Samuelsson ett slumpmässigt urval affärsidéer under två år. Han visar bland annat att det är möjligt att skilja på innovativa och reproducerande idéer, och att de sistnämnda är i klar majoritet. Under föreläsningen kommer han bland annat att tala om risk, entreprenöriell kompetens, nätverk, formell utbildning och andra faktorer som är kopplade till framgången/misslyckandet utifrån de två typerna av affärsidéer.

Mikael Samuelsson kommer även att redovisa intressant kunskap från det svenska, longitudinella forskningsprojektet ”Panel Study of Entrepreneurial Dynamics”. Resultaten från detta projekt har många praktiska implikationer för människor som är aktiva i, eller intresserade av, entreprenöriella processer.

Läs gärna mer om Samuelssons avhandling här: www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=244

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Mikael Samuelsson disputerade i början av 2004 med avhandlingen ”Creating new ventures: a longitudinal investigation of the nascent venturing process”. För närvarande driver han ett centrum för entreprenörskap och affärsdesign vid Högskolan i Borås. Dessutom forskar han i den svenska delen av PSED (tillsammans med Frédéric Delmar, Per Davidsson och Benson Honig), är involverad i innovationssystemsutveckling, entreprenörskapsutbildningar och styrelsearbete.

Mest lästa artiklar nu