Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

8 november 2005

Learning and Entrepreneurship

Tid: Tisdag 8 november 2005, 15.00-17.00
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm.
Talare: Professor Bengt Johannisson, Växjö universitet och professor Dale Meyer, University of Colorado at Boulder, USA

Kort om föreläsningen: Bengt Johannisson menar att skolning i entreprenörskap kräver laborativa inlärningsformer och att forskning på området kräver djup inlevelse. Därför iscensatte han själv för några år sedan ett entreprenöriellt projekt med syftet att lära sig mer om entreprenörskapets särart. Erfarenheterna därifrån finns nu publicerade i boken Entreprenörskapets väsen (Studentlitteratur 2005). På föreläsningen kommer han att berätta om sina egna upplevelser från det projektet och hur de har påverkat hans bild av hur entreprenöriellt lärande bör gestalta sig i det svenska samhället.

Dale Meyer har både teoretisk och praktisk erfarenhet av entreprenörskap. Han har varit aktiv både som forskare, som lärare och som egen företagare. På föreläsningen kommer han att ge sin syn på lärande och entreprenörskap

In English: Bengt Johannisson’s opinion is that education in Entrepreneurship requires an experimental type of learning technique. He also holds the view that research on entrepreneurship demands a deep insight in the subject. In order to achieve this insight, he himself embarked on an entrepreneurial adventure a couple of years ago. At this lecture he will talk about his experience from that project and how it has affected his view of how entrepreneurial education should be conducted in Sweden.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Bengt Johannisson är professor i entreprenörskap och företagsutveckling vid Växjö universitet. Han är också föreståndare för SIRE (Scandinavian Institute for Research in Entrepreneurship). Mer info om Johannisson finns här: http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=126 och här: http://www.ehv.vxu.se/org/personal/hem/bjohannesson/

Dale Meyer är professor vid University of Colorado at Boulder, USA. Han har varit nyskapande när det gäller att utveckla kurser i entreprenörskap vid universitetet. Han har också gett ut tre böcker och skrivit ett stort antal artiklar och papers. Utöver detta har han startat flera framgångsrika företag. Mer information om Dale Meyer finns här: http://www.colorado.edu/Chancellor/awards/meyer.html

Mest lästa artiklar nu