Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

29 november 2005

Tema: Entreprenörskap i Välfärdsstaten

Tid: Tisdag 29 november 2005, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Professor Magnus Henrekson och ekonomie doktor Jesper Roine, båda från Handelshögskolan i Stockholm.

Kort om föreläsningen: I denna föreläsning försöker Estradörerna nyansera
relationerna mellan att ha en omfattande välfärdsstat och möjligheterna till
ekonomisk tillväxt, med speciellt fokus på entreprenörens roll. De menar att
den "Svenska modellen", som har en lång historia av att försöka kombinera
goda villkor för företagande med generellt höga skatter, på många sätt har
glömt vikten av institutionella villkor där nya företag kan uppstå och växa.
Föreläsarna diskuterar också hur denna modell kan förstås, både ekonomiskt
och politiskt, under vilka antaganden den fungerar och varför det har blivit
allt viktigare att ändra den. Föreläsningen baseras på den kommande
publikationen "Promoting Entreprenurship in the Mature Welfare State" (i
"Handbook of Entrepreneurship Policy")

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Professor Magnus Henrekson har i ett antal år varit
verksam vid nationalekonomiska institutionen på Handelshögskolan i
Stockholm. Han forskar huvudsakligen kring företagandets villkor och
förklaringar till ekonomisk tillväxt. Henrekson har nyligen tillträtt en
tjänst som chef för Industriens Utredningsinstitut.

Jesper Roine är doktor i Nationalekonomi och verksam vid Handelshögskolan i
Stockholm. Han forskar och undervisar huvudsakligen om ekonomisk tillväxt
och politisk ekonomi.