Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

11 januari 2006

The entrepreneurial method:

Unleashing the potential of human nature

Tid: Onsdag 11 januari 2006, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Docent Saras Sarasvathy, Darden School of Business Administration, University of Virginia, USA

Kort om föreläsningen: Under denna föreläsning introducerar professor Saras Sarasvathy sin teori om ”effectuation” som har fått stor uppmärksamhet inom den internationella entreprenörskapsforskningen. ”Effectuation” kan enklast beskrivas som en logik för entreprenöriellt problemlösande och beslutsfattande. Sarasvathy menar att entreprenörskap är en metod som kan användas för att lösa alla typer av problem. Hur går egentligen en entreprenör tillväga i sitt tänkande?

Professor Sarasvathy ger inledningsvis en introduktion till sina teorier och diskuterar sedan policyimplikationer utifrån sin forskning. Det kommer också att finnas gott om tid för frågor och diskussion.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Professor Sarasvathys bakgrund är inom kognitiv psykologi, men hon har under hela sin akademiska karriär fokuserat på entreprenörer och deras sätt att tänka. Hon har forskat tillsammans med Herbert Simon, 1978 års Nobelpristagare i ekonomi och har även själv varit med och startat en rad företag.

Mest lästa artiklar nu