Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

2 oktober 2006

The American dream vs Jante:

On entrepreneurship in the US and Sweden

Tid: Måndag 2 oktober 2006, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Talare: Professor Bill Gartner, Clemson University, USA

Kort om föreläsningen: Hur ser den entreprenöriella processen ut i USA? Vilka är det som försöker starta företag? Vilka lyckas och varför? De här viktiga och intressanta frågeställningarna är utgångspunkten för professor Gartners föreläsning. Han pratar även om entreprenöriellt beteende och om hur ett sådant beteende kan påverkas och förändras. Ett område som också berörs är Jantelagens positiva och negativa inverkan på entreprenörskapet i Sverige. Missa inte detta unika tillfälle att möta en av de ledande forskarna från USA!

Föreläsningen genomförs på engelska.
This lecture will be held in English.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Professor Bill Gartner har forskat om entreprenörskap i 25 år, och skrivit mer än 100 vetenskapliga artiklar på området. Han har bland annat intresserat sig för nystartade företag och entreprenöriella urtyper. Gartner disputerade 1982 vid University of Washington. 1996 blev han professor vid San Fransisco State University och sedan 2004 är han Arthur M Spiro Professor of Entrepreneurial Leadership vid Clemson University. Gartner är sedan 1997 även en av medlemmarna i ESBRIs vetenskapliga råd. År 2005 erhöll han "The FSF-NUTEK Award" för sin forskning.

Gartner är okonventionell, både som forskare och föreläsare. Under föreläsningar använder han gärna färgglada t-shirts med tryck för att visualisera sitt budskap. En av hans käpphästar är att det måste bli mer tillåtet att misslyckas som entreprenör.

Mest lästa artiklar nu