Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

16 oktober 2006

Hur får vi fart på företagandet?

Om sambandet mellan entreprenörskap, innovation och tillväxt

Tid: Måndag 16 oktober 2006, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Talare: Professor Pontus Braunerhjelm, KTH

Kort om föreläsningen: Vilken ekonomisk politik kan få fart på företagandet? Frågan är rykande aktuell, inte minst så här i anslutning till valet. Professor Pontus Braunerhjelm menar att entreprenörer och småföretag måste stå i centrum för att vi ska uppnå en uthållig ekonomisk tillväxt. Föreläsningen behandlar detta viktiga ämne och berör bland annat hur skatternas utformning påverkar entreprenörskapet.

Braunerhjelm går också in på den viktiga roll som entreprenörer och småföretag har i att skapa sysselsättning, i framväxten av regionala teknikbaserade kluster, och för kommersialiseringen av ny kunskap. Han ger även konkreta ekonomisk-politiska rekommendationer. Föreläsningen utgår från den nyutgivna boken "Entreprenörskap och tillväxt - kunskap, kommersialisering och ekonomisk politik", där Braunerhjelm, tillsammans med Johan Wiklund, är redaktör.

Föreläsningen genomförs på svenska.
This lecture will be held in Swedish.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Pontus Braunerhjelm innehar Leif Lundblads donationsprofessur i internationell affärsverksamhet vid KTH. Han är också forskningsledare för FSFs forskningsprogram "Politik för småföretag, entreprenörskap och innovation". Braunerhjelms forskning bedrivs för närvarande inom två större projekt: dels sambandet mellan entreprenörskap, kunskapsinvesteringar och tillväxt, dels drivkrafter bakom framväxten av högteknologiska kluster. Tidigare har han bland annat varit forskningsledare på SNS, Studieförbunder Näringsliv och Samhälle.

Mest lästa artiklar nu