Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

7 november 2006

”Can entrepreneurship be taught?” is the wrong question

Tid: Tisdag 7 november 2006, 15.00-17.00
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm
Talare: Dr Jonathan Levie, Hunter Centre for Entrepreneurship, University of Strathclyde, Skottland

Kort om föreläsningen: ”Kan man lära ut entreprenörskap?” Frågan är felaktigt ställd, menar Dr. Jonathan Levie som föreläser på Estrad 7 november. Enligt honom lyder den relevanta frågan: ”Kan man lära sig entreprenörskap?”, och han besvarar den med ett rungande ”JA”.

Levie är forskare och lärare vid Hunter Centre for Entrepreneurship, University of Strathclyde, Skottland, men har även ett förflutet som entreprenör. I sin undervisning använder han sig av så kallat erfarenhetsbaserat lärande. Det skiljer sig markant från traditionella undervisningsmetoder, och lämpar sig väl för att föra in entreprenörskap på såväl grundskole-, som gymnasie- och högskolenivån.

Jonathan Levie redogör för sin intressanta metod, och hur den har fungerat i olika utbildningsmiljöer. Under föreläsningen berättar han också om dess implikationer för studenter, lärare, entreprenörer, företagsrådgivare och policymakare.

Föreläsningen genomförs på engelska
This lecture will be held in English

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Dr. Jonathan Levie är verksam vid Hunter Centre for Entrepreneurship, University of Strathclyde, Skottland. Han har varit involverad i entreprenörskapsforskning och -utbildning sedan 1982. Tidigare arbetade han på London Business School, bland annat med Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Hans forskningsintressen rör exempelvis olika entreprenöriella strategier, framväxten av unga företag, och interaktionen mellan entreprenörer och deras finansiärer. Under Estradföreläsningen kommer han att dela med sig av sina erfarenheter som entreprenör och forskare, men framför allt som lärare på olika lärosäten. Läs mer om Levie här

Mest lästa artiklar nu