Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

11 december 2006

Hur skapas långsiktig tillväxt?

Kännetecken och utmaningar för en kontinuerlig företagstillväxt

Tid: Måndag 11 december 2006, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Docent Leona Achtenhagen och Professor Leif Melin, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Kort om föreläsningen: Lär av de bästa! Polarbröd, Elekta och HL Display är alla företag som har lyckats med den svåra konsten att skapa tillväxt på lång sikt. Hur gör de egentligen? Leona Achtenhagen och Leif Melin diskuterar vad som kännetecknar företag med kontinuerlig tillväxt. Det handlar om de typiska tillväxtmönster som dessa små och medelstora företag uppvisar, och om de utmaningar som entreprenörerna måste bemästra.

Eftersom företagstillväxt har stor betydelse för den ekonomiska tillväxten och den sociala välfärden diskuteras också tillväxtbegreppets olika innebörder hos företagare och politiker. Föreläsningen bygger på resultaten från forskningsprogrammet "Tillväxtföretagens organisering, strategi och entreprenörskap" som de båda föreläsarna leder.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Leona Achtenhagen är docent i företagsekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, där hon forskar och undervisar om strategi och internationalisering. Hon är också knuten till forskningscentrumet "Media Management and Transformation" vid samma lärosäte. Achtenhagen tog sin doktorsexamen vid St Gallen University år 2000.

Leif Melin är sedan 1994 professor i företagsekonomi med inriktning mot strategi och organisation vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Där leder han också det nya centrumet om familjeföretagande och ägande, CeFEO (Center for Family Enterprise and Ownership).

De båda föreläsarna är medförfattare till boken "Innovative Forms of Organizing", baserad på ett stort internationellt projekt. De har också gemensamt publicerat resultat utifrån det pågående forskningsprogrammet om tillväxtföretagen.

Mest lästa artiklar nu