Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

15 januari 2007

Den svenska riskkapitalmarknaden

– Återhämtning efter dot.com?

Tid: Måndag 15 januari 2007, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Doktorand Sofia Avdeitchikova och professor Hans Landström, Lunds universitet, samt ekonomie doktor Anders Isaksson, Umeå universitet

Kort om föreläsningen: Vilken kunskap har vi om riskkapitalmarknaden i dag?
Var i Sverige huserar flest affärsänglar?
Och hur ser förhållandet mellan venture capital-bolag och entreprenör ut?

Vid 2007 års första Estradföreläsning blir vi uppdaterade om kunskapsläget inom riskkapitalområdet. Vi får också veta mer om riskkapitalmarknadens karaktär och omfattning i Sverige. Har den återhämtat sig efter dot.com-döden i slutet av 1990-talet? Under föreläsningen föreläser tre forskare utifrån sina specialområden.

Först ut är Hans Landström. Han berättar om kunskapsutvecklingen inom riskkapitalområdet och ger en översikt över kunskapsläget i dag. Därefter är det dags för Sofia Avdeitchikova att berätta om ”affärsänglar” och den informella riskkapitalmarknaden i Sverige. Hon presenterar bland annat en unik studie av den geografiska spridningen - är det så att vissa regioner har fler affärsänglar och mer informellt riskkapital än andra regioner? Avslutningsvis pratar Anders Isaksson om institutionellt/formellt venture capital: marknadens karaktär och investeringsprocessen.

Föreläsningen genomförs på svenska.
This lecture will be held in Swedish.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Sofia Avdeitchikova är doktorand vid företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund. Hennes avhandling handlar om den svenska marknaden för informellt riskkapital, med inriktning på de geografiska aspekterna av informella riskkapitalinvesteringar.

Anders Isaksson är ekonomie doktor och verksam vid företagsekonomiska institutionen, Umeå universitet. Han har nyligen lagt fram avhandlingen ”Studies on the venture capital process”.

Hans Landström är professor vid Institutet för ekonomisk forskning och CIRCLE vid Lunds universitet. Han har sedan mitten av 1980-talet intresserat sig för riskkapital och finansieringsproblematiken i unga företag.

Mest lästa artiklar nu