Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

6 februari 2007

Tema: Invandrares företagande

Tid: Tisdag 6 februari 2007, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Filosofie doktor Pernilla Andersson, Stockholms universitet och docent Ali Najib, Uppsala universitet

Kort om föreläsningen: Två forskare presenterar olika infallsvinklar på temat invandrares företagande. Först ut är Pernilla Andersson som visar att inkomstskillnaderna mellan olika företagargrupper är stora. Infödda företagare tjänar betydligt mer än de som har utländsk bakgrund. Hon berör också frågor som: Vem startar företag, och varför? Hur går det för olika grupper av företagare?

Ali Najib presenterar sin forskning om transnationellt etniskt entreprenörskap, det vill säga utlandsfödda företagares affärer med sina ursprungsländer.

Föreläsningen genomförs på svenska.
This lecture will be held in Swedish.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Pernilla Andersson är verksam vid Institutet för social forskning, SOFI, Stockholms universitet. Hon har nyligen lagt fram avhandlingen ”Four Essays on Self-Employment” där hon bland annat visar på tydliga inkomstskillnader mellan svenska och utlandsfödda företagare.

Ali Najib är docent vid kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. Hans forskning rör främst etniskt entreprenörskap i små företag. Najib har bland annat författat boken ”Myten om Invandrarföretagandet - En jämförelse mellan invandrarföretagande och övrigt företagande i Sverige”.

Mest lästa artiklar nu