Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

5 mars 2007

Småföretagen och reglerna

– Om arbetsrätt, insolvens och patent

Tid: Måndag 5 mars 2007, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Kerstin Ahlberg, Arbetslivsinstitutet, docent Karl Gratzer, Södertörns högskola och docent Roger Svensson, Institutet för Näringslivsforskning

Kort om föreläsningen: Som småföretagare bör du gärna vara något av en renässansmänniska. Förutom att kunna din produkt eller tjänst ska du vara en hejare på marknadsföring och försäljning, sköta bokföringen och ha kläm på gällande skatteregler - för att bara nämna några exempel. Om du har anställda, hamnar i ekonomisk obalans eller vill kommersialisera en uppfinning tillkommer ytterligare regelverk, och dessa får vi veta mer om under Estradföreläsningen 5 mars.

Först ut på Estraden är Kerstin Ahlberg. Hennes presentation handlar om hur anställningsskyddsreglerna påverkar sysselsättningen och andra tillväxtmått. Hon diskuterar också vilka rättspolitiska överväganden som reglerna kan föranleda.

Får man misslyckas som svensk eller europeisk entreprenör? Om detta handlar Karl Gratzers del av föreläsningen. Han pratar också om orsaker till varför små och stora företag drabbas olika hårt av samma konkurslagstiftning.

Roger Svensson presenterar en undersökning om hinder, respektive lyckosamma strategier, när småföretagare och uppfinnare kommersialiserar sina patent. Ska uppfinnaren själv ta produkten till marknaden eller anlita en entreprenör? Bör patentet förvärvas eller licensieras, och hur matchar man på bästa sätt uppfinnare med entreprenörer?

Föreläsningen genomförs på svenska.
This lecture will be held in Swedish.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Kerstin Ahlberg är juris doktor h.c. och chef för Arbetslivsinstitutets arbetsrättsenhet. Där forskar hon om arbetsrätt och partsrelationer på europeisk och nationell nivå. 2005 medverkade hennes studie om anställningsskydd, småföretag och tillväxt i en antologi utgiven av ITPS.

Karl Gratzer är docent i företagsekonomi vid Södertörns högskola och disputerade 1996 med avhandlingen ”Småföretagens villkor: Automatrestauranger under 1900-talet”.

Roger Svensson är verksam vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) i Stockholm och docent i nationalekonomi vid Mälardalens högskola. Hans forskningsresultat har publicerats i ett stort antal vetenskapliga tidskrifter.

Mest lästa artiklar nu