Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

18 april 2007

Socialt entreprenörskap:

Nya verksamheter och nya samarbetsformer

Tid: Onsdag 18 april 2007, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Filosofie doktor Malin Gawell, Stockholms universitet och filosofie doktor Karl Palmås, Göteborgs universitet

Kort om föreläsningen: ”Socialt entreprenörskap” är ett begrepp som har fått stor uppmärksamhet under de senaste åren. Inte minst när Nobels fredspris förra året gick till Muhammad Yunus och hans Grameen Bank. Ändå väcker det nya begreppet ett antal frågor. Handlar det om ”vanliga” företag som gör affärer inom det sociala verksamhetsområdet? Eller handlar det om entreprenörskap inom den ideella sektorn? Eller kanske om en helt ny verksamhetsmodell?

Det kan vara lockande att snabbt finna en tydlig definition. Men Malin Gawell vill att detta görs med viss omsorg, och med utrymme för både kritisk reflektion och för lärande. Vi behöver bejaka nya verksamheter, nya arbetsformer och människors engagemang i samhället, menar hon.

Karl Palmås presentation handlar om sociala entreprenörer som hybrider. Han menar att dessa entreprenörer har en förmåga att utmana de förhärskande tankemodellerna för hur den moderna ekonomin fungerar. Mer specifikt beskriver han hur de här ”aktivist-entreprenörerna” underminerar den vanligt förekommande uppdelningen mellan ett opolitiskt näringsliv och ett oproduktivt civilsamhälle.

Föreläsningen tar oss med på entreprenörskapsutflykter i näringslivet, den kooperativa sfären och den ideella sektorn. Alla innehåller dimensioner av socialt entreprenörskap. Oavsett om det handlar om ett litet nytt vårdföretag eller om Attac Sverige.

Föreläsningen genomförs på svenska.
This lecture will be held in Swedish.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Malin Gawell har arbetat både inom ideella organisationer, och med småföretags- och entreprenörskapsutveckling. Sedan år 2000 har hon ägnat sig åt entreprenörskapsforskning. I januari 2007 försvarade hon sin avhandling ”Activitst Entrepreneurship. Attac’ing Norms and Articulating Disclosive Stories” vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Under sitt avhandlingsarbete var Gawell även knuten till ESBRI.

Karl Palmås arbetar som forskare på Centre for Business in Society vid Göteborgs universitet och studerar olika perspektiv på företagens roll och ansvar i samhället. Han har studerat socialt entreprenörskap sedan 2001, och har främst kommit att följa hur begreppet har utvecklats i den angloamerikanska världen. Sedan dess har han skrivit om detta ämne, bland annat i boken ”Den Barmhärtiga Entreprenören: Från privatisering till socialt företagande” (Agora, 2003). Palmås är ursprungligen civilingenjör med inriktning på innovation och entreprenörskap, och är även doktor i sociologi.

Mest lästa artiklar nu