Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

7 maj 2007

Vad är hemligheten bakom högpresterande miljöer?

Tid: Måndag 7 maj 2007, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Ekonomie doktor Per Frankelius, Örebro universitet

Kort om föreläsningen: En av de mest uppskattade Estradföreläsarna genom tiderna är tillbaka: ESBRI är stolta över att presentera Per Frankelius. Missa inte tillfället att ta del av ny forskning från en mycket karismatisk och inspirerande talare! Om sin föreläsning säger Frankelius följande:

Blickar man ut i världen ser man att ett fåtal företag, organisationer och regioner presterar betydligt mer än alla övriga. Ofta handlar det om innovativa miljöer. Högpresterande exempel kan hämtas från hela världen och från hela människans historia. Tänk bara på klostren under deras glansperiod eller staden Wien under förra sekelskiftet. Och varför uppstod den industriella revolutionen just i Europa och inte i Asien?

Under föreläsningen presenteras resultat från det pågående forskningsprojektet ”Betydelsen av möten för värdeskapande processer". Projektet söker bl a svar på följande frågor:

Vad är hemligheten bakom högpresterande miljöer?
Vilka faktorer gör att vissa människor och organisationer presterar mer än andra?
Finns det något i miljön som bidrar till prestationen?
Vilken roll spelar den fysiska miljön i förhållande till andra miljöfaktorer?
Och vilken roll spelar omvärldsimpulser?

Förstudier indikerar att en stor mängd faktorer bidrar till prestationerna, och att det bland dem går att se mönster. Föreläsaren diskuterar ett antal framgångsfaktorer när det gäller att skapa högpresterande miljöer. Han berättar också om hur man kan arbeta med kunskapsdriven verksamhetsutveckling och framsynsprocesser. Exemplen hämtas bland annat från IBM Zürich Research Laboratory, Warwick University, Pharmacia, Bennettons Fabrica och Research Triangle Park i USA.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Per Frankelius är ekonomie doktor och verksam vid Örebro universitet. Han forskar inom omvärldsanalys, innovativa processer, kulturöverbryggande möten och upplevelsesektorn. Doktorsavhandlingen var en studie av DNA-teknikens utveckling och ett försök till en ny ekonomisk teori kring omvärldsprocesser och "faktor X".

Frankelius är styrelseledamot i Forum för Småföretagsforskning och delansvarig för magisterutbildningen Creative Business Management (ett samarbete mellan Musikhögskolan och Persborgs Ideella förening). Han gästföreläser på Konstfack och flera universitet, har tre regeringsuppdrag och är rådgivare åt företag, organisationer och kommuner.

Per Frankelius har lett en visionsgrupp för Örebro universitet samt varit projektledare för "Swedish Business School" (med professor Claes Hultman som styrgruppsordförande). Han är också författare till ca 250 artiklar, rapporter, utredningar och böcker. Några exempel är SOU "Innovativa processer" (med professor Janerik Gidlund), "Innovationer" och "Omvärldsanalys". För mer info: www.frankelius.com

Föreläsningen genomförs på svenska.
This lecture will be held in Swedish.