Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

17 september 2007

Många är kallade, få är utvalda

– Två perspektiv på företagandets dynamik

Tid: Måndag 17 september 2007, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Filosofie doktor Marcus Box, Södertörns högskola och Ratio samt ekonomie doktor Mikael Samuelsson, Handelshögskolan i Stockholm

Kort om föreläsningen: Hur dynamiskt är det svenska entreprenörskapet? Under denna Estradföreläsning möter vi två spännande forskare som har tittat närmare på den frågan – men utifrån vitt skilda utgångspunkter.

Marcus Box är ekonom-historiker och har studerat svensk företagsutveckling ur ett hundraårigt perspektiv. Utifrån sina longitudinella databaser berättar han bland annat om när, och i vilken omfattning, företag växer och/eller läggs ner. Det handlar dels om företagens "beteende" i kombination med förändringar i omgivningen, dels om företagsspecifika faktorer som företagets storlek eller plats i livscykeln.

Mikael Samuelsson är företagsekonom och intresserar sig för entreprenörskap i vardande, nyföretagande och företagsutveckling. Han diskuterar bland annat frågan: Hur kommer det sig att 74 procent av dem som försöker starta företag lägger ner inom 6 år? Samuelssons del av föreläsningen har kopplingar till såväl den globala entreprenörskapsmätningen GEM, som till Darwins evolutionsteori.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Marcus Box är filosofie doktor i ekonomisk historia. Han är verksam som forskare vid Ratio och som högskolelektor vid Institutionen för Ekonomi och Företagande och ENTER forum, Södertörns högskola. Box forskning handlar om företagsdynamik (tillväxt, överlevnad, nedläggning) och entreprenörskap med fokus på 1900-talet. 2007 tilldelades han FSF-Nutek priset till unga forskare.

Ekonomie doktor Mikael Samuelsson är forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm samt vd för SSE Business Lab. Han är bland annat kursansvarig för de uppskattade SSES-kurserna "Execution" och "Growth". Samuelsson har bred erfarenhet av entreprenörskap i alla dess former: från eget företagande till prisbelönt forskning om hur nya företag uppstår och utvecklas.

Mest lästa artiklar nu