Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

15 oktober 2007

Nätverkande i mindre företag

– Lönsam affär eller resursslöseri?

Tid: Måndag 15 oktober 2007, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Professor Håkan Ylinenpää och ekonomie doktor Mats Westerberg, Luleå tekniska universitet

Kort om föreläsningen: Varför - och hur - samverkar små och medelstora företag? Betalar det sig, eller är samverkan bara slöseri med tid och pengar? Vad säger teorin? Och vad säger resultat från den empiriska forskningen?

Under föreläsningen svarar Mats Westerberg och Håkan Ylinenpää på dessa spännande och viktiga frågeställningar. De behandlar såväl företags- som systemnivån och besvarar bland annat frågan om innovationssystem är något som över huvud taget berör småföretag. Resultaten kommer från flera olika studier utförda av forskargruppen i ämnet Entreprenörskap vid Luleå tekniska universitet.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Mats Westerberg är ekonomie doktor och universitetslektor vid Luleå tekniska universitet. Han forskar om småföretagaren som vd och dennes roll och betydelse för företaget. Han intresserar sig också för hur nätverk kan användas för utveckling och arbetar med undervisning och handledning.

Håkan Ylinenpää är professor och ämnesföreträdare i entreprenörskap vid Luleå tekniska universitet. Hans forskning har främst kretsat kring tre områden: lärande och kompetensutveckling, samverkan, samt innovation och innovationssystem. Ylinenpää ser samverkan mellan olika aktörer som en av sina viktigare uppgifter.

Mest lästa artiklar nu