Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

11 december 2007

Nya vindar inom entreprenörskapsforskningen

Tid: Tisdag 11 december 2007, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Filosofie doktor Karin Berglund, Mälardalens högskola, ekonomie doktor Frederic Bill, Växjö universitet och filosofie doktor Malin Gawell, Stockholms universitet och Nutek

Kort om föreläsningen: Vi möter tre spännande, unga entreprenörskapsforskare som la fram sina doktorsavhandlingar under 2006 och 2007. Alla tre ifrågasätter den vedertagna synen på entreprenörskap som en vit, manlig och vinstmaximerande företeelse.

Karin Berglund diskuterar begreppet entreprenörskap. Vad lägger vi för värderingar i det, och vad leder dessa värderingar till? Hon pekar bland annat på att entreprenörskap oftast kopplas samman med 1) en viss aktivitet (nyföretagande – gärna snabbväxande gasellföretag), 2) en speciell slags individ (en västerländsk hjältebild – the self made man), och 3) en viss typ av värdering (ekonomisk tillväxt). Dessa myter om entreprenörskap kan i själva verket hämma nyföretagandet, menar hon.

Frederic Bill bygger vidare på detta resonemang och berättar om hur vi tenderar att slentrianmässigt reproducera det förflutnas framgångar, snarare än att fundera på det kommande. Detta sker till exempel när det skrivs om entreprenörer i tidningarna. Även Bill är inne på att dessa föreställningar om entreprenörskap kan vara negativa för nyföretagandet i samhället.

Malin Gawell tar upp det sociala entreprenörskapet som ett nytt, entreprenöriellt sätt att se på entreprenörskap. Hon argumenterar för några möjliga sätt att utveckla förståelsen för entreprenörskap kopplat till just social och samhällelig utveckling, som: 1) dynamik och förnyelse i samhället, 2) form för organisering av yrkesverksamhet och serviceutförande, 3) skapande av kunskap och politiska argument.

Efter föreläsningen passar vi också på att fira in julen med glögg och pepparkakor

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Karin Berglund disputerade 2007 med sin avhandling ”Jakten på Entreprenörer”. Där ifrågasätter hon den mytbildning som omgärdar entreprenörskapet – och hoppas därigenom få fler att kunna tänka sig en karriär som entreprenör.

Frederic Bill disputerade under 2006 med sin avhandling som heter ”The Apocalypse of Entrepreneurship”. Han är verksam vid Ekonomihögskolan på Växjö universitet. Bills idé är att entreprenörskap finns i alla. Föreställningarna och diskussionerna som finns om entreprenörskap stödjer många människor, men de är också ett hinder för många.

Malin Gawell disputerade 2007 vid Stockholms universitet på avhandlingen ”Activist Entrepreneurship – Attac’ing Norms and Articulating Disclosive Stories”. Under avhandlingsarbetet var Malin även knuten till Esbri. Forskningsmässigt kopplar hon entreprenörskapsfrågor till social och samhällig utveckling. Hon arbetar även med dessa frågor som policyrådgivare och rådgivare för utveckling av samverkan mellan forskare och enskilda organisationer.

Mest lästa artiklar nu