Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

10 januari 2008

Entreprenöriella fönster mot tv-världen

Tid: Torsdag 10 januari 2008, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Filosofie doktor Lena Ewertsson, Göteborgs universitet

Kort om föreläsningen: 1956 är startpunkten för svensk tv-historia. Då inleddes de första sändningarna, efter ett beslut i Sveriges riksdag. 1969 fick vi ytterligare en kanal, men sedan dröjde det nästan 20 år innan något mer hände. 1987 startade TV3, och 1992 kom den första marksända, reklamfinansierade kanalen: TV4.

Under föreläsningen tar Lena Ewertsson oss med på en historisk exposé som sträcker sig över hela 1900-talet. Hon diskuterar bl a hur gränser för tv har skapats och omskapats i relation till exempelvis pressen, radion, politiska partier och företag.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt (1) ageranden och beslut som resulterade i starten av TV4 och (2) Kinnevik-gruppens strategier, motgångar och medgångar vid etableringen av SES/Astra, TV3 och Modern Times Group (MTG).

Några av de frågeställningar som behandlas är:

Hur var det möjligt för en ny aktör som Kinnevik - och dess kontroversielle ledare Jan Stenbeck - att framgångsrikt utmana, vinna tillträde till och hjälpa till att förändra ett arrangemang för TV som under lång tid hade varit relativt stabilt?

Hur kan vi beskriva och analysera omständigheterna under vilka relativt stora enheter (som en TV-kanal, ett satellitsystem, ett marksänt distributionsnät för radio och TV) växer fram, består, konsolideras och ibland nedmonteras, skrotas eller till och med dör?

Hur gör entreprenörer (och andra) för att hantera den osäkerhet som alltid utmärker innovationsprocesser?

Hur kan vi förstå begrepp som ”public service”, ”piratverksamhet”, ”informationssamhälle”, ”kunskapssamhälle”, ”nya medier”, ”avreglering”, ”konvergens” och ”HDTV” i samband med entreprenörskap och innovationer?

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Lena Ewertsson är forskare vid avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier, Göteborgs universitet. Hennes forskning har huvudsakligen handlat om innovationer och entreprenörskap i och omkring televisionen. Föreläsningen bygger på Ewertssons tre böcker: The Triumph of Technology over Politics? Reconstructing Television Systems: The Example of Sweden (2001), Dansen kring guldkalven? En historia om uppbyggandet av TV4 1984-1991 (2005) och (tillsammans med Lars Hultkrantz) Informationssamhällets institutioner. Att forma ramarna för affärsverksamhet och konkurrens inom elektronisk kommunikation (2004).

Mest lästa artiklar nu