Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

12 februari 2008

Entreprenörskapet och det oväntade

– Kreativitet som möjlighet och problem

Tid: Tisdag 12 februari 2008, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Professor Alf Rehn, KTH och Åbo Akademi

Kort om föreläsningen: Varför talar vi så ofta om entreprenörskap som något väl känt – kontrollerbart med teorier och policybeslut? Frågan ställs av professor Alf Rehn som föreläser på ESBRIs Estrad.

Han menar att entreprenörskap är levd kreativitet, en obändig vilja att göra annorlunda, och kanske ska vi inte ens försöka tygla det med alltför många begrepp och modeller. Genom att i stället studera det oväntade, det udda, det kreativa och det som inte riktigt verkar passa in, kan vi få en annorlunda bild av entreprenörskapet. Och kanske också hitta vägar till att själva bli mindre förutsägbara...

Läs gärna intervjun med honom från Entré nr 4-2007 här.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Alf Rehn är född 1972 och har kallats företagsekonomins "enfant terrible". Han är professor i såväl företagets organisation och ledning (vid Åbo Akademi) som innovation och entreprenörskap (vid KTH). Rehn har forskat om så vitt skilda ting som entreprenörskap, ekonomin i kulturen, kreativitet, immaterialrättigheter, innovationsledning och organisationsfilosofi.

Han har publicerat en stor mängd artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter samt ett flertal böcker – senast "Vad är företagsekonomi?" (Natur och Kultur, 2007). Alf Rehn dricker för mycket kaffe och dyrkar den gudomliga Patsy Cline.

Mest lästa artiklar nu