Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

14 maj 2008

Företagande i kreativa industrier

Tid: Onsdag 14 maj 2008, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Filosofie doktor Johan Jansson och docent Dominic Power, CIND och Uppsala universitet

Kort om föreläsningen: Under de senaste åren har det pratats en hel del om filmklustret Trollywood. Vi har också fått höra talas om både det svenska musikundret, och det svenska modeundret. Är det bara snack, eller finns det någon substans i kulturella näringar? Hur viktiga är de i svenskt näringsliv? Dominic Power och Johan Jansson reder ut begreppen på Estrad.

Några frågor som diskuteras är:
Vad är den kulturella ekonomin?
Varför ska vi intressera oss för dessa verksamheter?
Hur fungerar företag inom kulturella näringar?
Hur når de sina marknader, och vad kan vi lära av dem?

Föreläsarna presenterar resultat från en helt ny studie av förutsättningarna för kreativitet, entreprenörskap och individuella drivkrafter inom kulturella näringar. Frågeställningarna behandlas även utifrån tidigare forskning som de båda föreläsarna har genomfört tillsammans.

Till kulturella näringar räknar de bl a mode, design, musik, media, litteratur, konst, radio, film, arkitektur, reklam, spelutveckling och television.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Dominic Power doktorerade i ekonomisk geografi vid Oxford University 1998. Sedan 2001 är han docent och forskare vid Kulturgeografiska institutionen och CIND (Centrum för studier av innovationer och näringslivsomvandling) på Uppsala universitet. Han har skrivit ett flertal vetenskapliga artiklar och böcker om kulturella näringar med fokus på bl a musik, design, möbel- och modeindustri. Power är särskilt intresserad av frågor om internationell konkurrenskraft, klusterdynamik och innovation.

Johan Jansson är doktor i ekonomisk geografi och arbetar som forskare och lärare vid Kulturgeografiska institutionen och CIND på Uppsala universitet. 2005 disputerade han på en avhandling om internetbranschens ekonomiska geografi. Under de senaste åren har han arbetat med ett flertal projekt kring kulturella näringar, med fokus på bl a musik, design, internet och möbelindustri.

I ESBRIs Kunskapsbank hittar du artiklar om föreläsarnas forskning:
www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=329
www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=349

Mest lästa artiklar nu