Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

13 mars 2008

Vad är kreativitet, och hur påverkas vi av kreativa miljöer?

Tid: Torsdag 13 mars 2008, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Professor Ingegerd Carlsson och filosofie doktor Farida Rasulzada, Lunds universitet

Kort om föreläsningen: Ingegerd Carlsson pratar om sin syn på kreativitetsbegreppet, om kreativitetens ”ABC”, och om det verkligen stämmer att alla är kreativa. Föreläsningen baseras på hennes forskning om personlighetsfaktorer, könsskillnader och självkänslans betydelse för kreativiteten. Hon berättar också om kreativitet hos konstnärer och hos barn, samt om neuropsykologisk forskning om kreativitet. Betydelsen av de ”medelkreativa” belyses av en studie på en svensk flottilj.

Farida Rasulzada fördjupar sig i frågan om man verkligen mår bättre av att vistas i en kreativ och innovativ organisation. Vad uppnår företaget när det ger personalen utrymme att vara kreativ och innovativ? Hon menar att kreativiteten är en möjlighet i dagens allt hårdare konkurrens om kunder och marknadsandelar. Det är en drivkraft som inte bara gör organisationen mer konkurrenskraftig, utan även leder till att individerna i organisationen mår bättre. Kreativitet har alltså ytterligare en lönsamhet utöver den ekonomiska – nämligen ett högre välbefinnande hos personalen. Ju kreativare de anställda känner sig, desto bättre mår de och desto bättre förutsättningar får de att hantera problem och påfrestningar.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Ingegerd Carlsson är professor i personlighets- och socialpsykologi vid Lunds universitet. Hon har forskat om kreativitet under tre decennier och intresserat sig för ett brett spektrum av förhållanden som har betydelse för kreativiteten. På senare år har hon studerat vad kreativitet hos chefer och i arbetslivet innebär för att medarbetarna ska uppleva sitt arbete som meningsfullt, begripligt och hanterbart.

Farida Rasulzada är universitetslektor i psykologi vid Lunds universitet och disputerade 2007 med en avhandling om kreativitet och välbefinnande i organisationer. Hennes nuvarande forskning kretsar kring hur man får människor att förändra sitt beteende genom kreativitet och innovation, samt hur man kan främja hälsa och innovationer på arbetsplatser.


Läs gärna intervjun med Farida Rasulzada från Entré nr 4-2007: www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=656

Mest lästa artiklar nu