Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

14 oktober 2008

Gröna innovationer

Tid: Tisdag 14 oktober 2008, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Professor Staffan Laestadius, KTH, Hans Bernhoff, associate professor Uppsala universitet /vd Vertical Wind AB och Magnus Emfel, WWF

Kort om föreläsningen: Klimatförändringen är den största utmaning som människan någonsin stått inför. Det innebär i sin tur att det sällan har funnits så starka drivkrafter för omvandling och teknisk utveckling som de vi möter idag. En svårighet är att se utmaningarna som möjligheter, och översätta dessa möjligheter till lönsamma innovationer.

Steget att integrera klimatforskningen med den om entreprenörskap och innovationer har varit stort. Står vi nu inför ett paradigmskifte bland innovations- och entreprenörskapsforskare? Vad vet vi egentligen om gröna innovationer – och hur ska de stimuleras? Vilka utmaningar möter företag när de även måste ta hänsyn till att utveckling och innovation ska vara hållbar?

Staffan Laestadius utgår från vad forskningen vet i dag, och peka på vilka stora utmaningar som ligger framför oss. Exempel hämtas bland annat från fordonsindustrin.

Hans Bernhoff delar med sig av sina erfarenheter som företagare inom energibranschen. Han är vd för Vertical Wind som arbetar en ny vindkraftsteknik.

Efter Laestadius och Bernhoffs presentationer ges utrymme för frågor. Diskussionen kommer att inledas av Magnus Emfel, WWF.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Staffan Laestadius är professor i industriell dynamik vid Skolan för industriell Teknik och Management, KTH. Han är också ansvarig för forskarutbildningen där. Hans forskning har varit fokuserad på industriella innovations- och omvandlingsprocesser, med särskild profil mot sådana som har miljöanknytning och som inte klassificeras som högteknologiska.

Hans Bernhoff är vd för Vertical Wind som utveckar och tillverkar vindkraftverk. Företaget samarbetar bland annat med Uppsala universitet och Ericsson.

Mest lästa artiklar nu