Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

12 mars 2009

Kommersialisering av universitetsforskning

– Vad vet vi och hur går vi vidare?

Tid: Torsdag 12 mars 2009, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Professor Åsa Lindholm Dahlstrand och ekonomie doktor Diamanto Politis, Högskolan i Halmstad

Kort om föreläsningen: Alla innovatörer är inte entreprenörer. Och tvärtom. Även om vissa individer lyckas kombinera de egenskaper som förknippas med båda rollerna, gäller detta långtifrån alla. Att länka samman innovation och entreprenörskap är en stor och viktig utmaning, inte minst inom den akademiska sektorn. Föreläsningen handlar om hur forskning kommersialiseras och blir nyttig. Självklart kan det vara viktigt att forskare agerar entreprenöriellt och skapar nya företag, men det är inte den enda vägen till nyttiggörande.

Under föreläsningen presenteras olika mekanismer och processer kring hur akademisk forskning kommer till nytta i ett brett samhällsperspektiv. Det handlar alltså inte enbart om kommersialisering i form av avknoppningar, patent och licensförsäljning. Även externa entreprenörer och olika typer av indirekta effekter av akademiskt entreprenörskap tas upp.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Åsa Lindholm Dahlstrand är professor i företagsekonomi, inriktning entreprenörskap vid Högskolan i Halmstad. Hon är också gästprofessor och föreståndare för det VINNOVA-finansierade forskningscentrumet RIDE vid Chalmers. Hon har länge intresserat sig för kopplingarna mellan innovation och entreprenörskap, gärna i form av nystartade teknikföretag.

Diamanto Politis är ekonomie doktor och lektor vid Högskolan i Halmstad. Hon forskar om entreprenörskap, med särskilt fokus på lärande och kompetenstillförsel i den entreprenöriella processen. Bland annat är hon involverad i ett forskningsprojekt om vilken roll externa entreprenörer spelar vid kommersialisering av universitetsforskning.

Mest lästa artiklar nu