Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

10 februari 2009

Konst(iga) företag

Tid: Tisdag 10 februari 2009, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Filosofie doktor Mikael Scherdin, Uppsala universitet och KTH, och ekonomie doktor Emma Stenström, Handelshögskolan i Stockholm och Konstfack. I frågestunden medverkar också Claes Boman, Fabriken LDKP.

Kort om föreläsningen: Möter du en konstnär är det inte otroligt att han eller hon är egen företagare. Betydligt troligare faktiskt, än om du möter någon annan med högskoleutbildning. En del kallar kultursektorn den mest entreprenöriella av alla, mer än hälften av alla verksamma driver egna företag. Så vad innebär det? Vad kan vi lära? Går kultursektorn i bräschen för övriga sektorer, som det ibland hävdas? Om detta handlar Emma Stenströms del av föreläsningen.

Mikael Scherdin ger oss en bild av hur det är att i praktiken arbeta som egenföretagande konstnär. Under mer än tio års tid har han sysslat med nymedial konst på den internationella konstarenan. Han har jobbat med ett nytt konst- och forskningsprojekt som hade en första utställning/seminarium i april/maj 2009. Det blev också starten för ambitionen att skapa en plats som visar upp praktikbaserad forskning.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Emma Stenström är ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm, gästprofessor vid Konstfack samt krönikör i Dagens Industri. Hon har bland annat forskat om nycirkus, alternativa modeller för kulturpolitik, nätverk samt om kulturentreprenörer. Hon har också varit vd för föreningen Kultur och Näringsliv och programledare för SVT:s konstprogram ”Arty”.

Mikael Scherdin är knuten till Uppsala Universitet och KTH. Han intresserar sig bland annat för ”artful entrepreneurship” och nya medier. Positionen i Uppsala stöds av Anders Walls professur i entreprenörskap, där de utvecklar en profil mot konst och entreprenörskap. Scherdin har publicerat flera artiklar i ämnet och en bok kommer ut på Edward Elgar under 2009.