Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

13 maj 2009

Sociala normer och företagstillväxt

Tid: Onsdag 13 maj 2009, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Professor Frédéric Delmar, EM Lyon, Frankrike och Institutet för Näringslivsforskning, samt Karl Wennberg, Imperial College London och Handelshögskolan i Stockholm

Kort om föreläsningen: Sverige har högre andel egenföretagare än många andra OECD-länder. Men nivån av företag som vill växa är förhållandevis låg. Vidare är merparten av Sveriges företagare kombinatörer – de är anställda som driver företag vid sidan av sin ordinarie verksamhet. Så frågan är: Var ska tillväxten och de nya arbetstillfällena komma ifrån?

Under denna föreläsning söker Frédéric Delmar och Karl Wennberg svaren med hjälp av en ny, beteendevetenskaplig tillväxtmodell. Den tar bland annat fasta på att företagare jämför sig med andra som befinner sig i en liknande situation. Det innebär att sociala aspekter starkt formar företagarnas tillväxtbeteende och tillväxtambitioner.

Resultaten är intressanta för alla som vill veta mer om hur vi kan öka företagandet i samhället, och vilka sociala faktorer som underlättar en sådan ökning.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Frédéric Delmar är professor i entreprenörskap vid Institutionen för strategi och organisation vid EM Lyon, Frankrike. Han är även verksam vid Institutet för Näringslivsforskning. Delmar disputerade 1996 vid Handelshögskolan i Stockholm, sektionen för ekonomisk psykologi. Han har framför allt forskat om nya företags tidiga utveckling och tillväxt och är speciellt intresserad av entreprenörens beteende.

Karl Wennberg är forskare vid Imperial College London och Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning behandlar företagande och arbetsliv samt hur sociala faktorer påverkar entreprenöriella processer. Han disputerar i maj 2009 vid Handelshögskolan i Stockholm på en avhandling om entreprenörer som avslutar sitt företagande.

Mest lästa artiklar nu