Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

8 december 2009

Håller företagsidén?

– Så klarar du hundåren

Tid: Tisdag 8 december 2009, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Talare: Professor Magnus Klofsten och ekonomie doktor Charlotte Norrman, Linköpings universitet

Kort om föreläsningen: Ett företags första år beskrivs ofta som hundår. Det gäller att så snart som möjligt nå en position där sårbarheten minskar och företaget står på stadigare ben. Professor Magnus Klofsten kallar denna position för affärsplattform. Under presentationen beskriver Klofsten och Norrman på ett konkret sätt hur nya företag tidigt kan börja bygga för framtiden. Affärsplattformen består av åtta grundstenar: idé, produkt, marknad, organisation, kompetens, drivkrafter, kunder och övriga relationer.

Vi får också för första gången stifta bekantskap med ett praktiskt verktyg som entreprenörer kan använda för att bedöma sitt företags lönsamhet och överlevnadsförmåga.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Magnus Klofsten är professor i innovation och entreprenörskap vid ekonomiska institutionen, Linköpings universitet. Hans forskning behandlar flera olika områden, med särskilt fokus på hur företag grundas och utvecklas under de första åren. Klofsten har skrivit ett stort antal artiklar, böcker och konferensbidrag. Mest känd är nog boken ”Affärsplattformen – Entreprenören och företagets första år” (SNS Förlag) som har getts ut i flera upplagor och används flitigt av studenter, företagare och forskare, både nationellt och internationellt.

Charlotte Norrman disputerade förra året med avhandlingen ”Entrepreneurship Policy: Public Support for Technology-Based Ventures”. Hon är verksam vid Linköpings universitet och hennes forskning rör stöd till kunskapsbaserade företag i tidiga skeden. Tyngdpunkten ligger på finansiellt stöd från offentliga aktörer till idéer och projekt/företag i tidiga skeden. Hon intresserar sig även för inkubatorer.