Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

19 oktober 2009

Entreprenörskap och familjeföretag – en paradox?

Tid: Måndag 19 oktober 2009, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Professor Leif Melin och docent Mattias Nordqvist, Centre for Family Enterprise and Ownership (CeFEO) vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Kort om föreläsningen: I Sverige, liksom i flertalet andra länder, utgör familjeföretagen en mycket stor andel av den totala företagspopulationen. Men kunskapen om, och förståelsen för, familjeföretagens villkor och konkurrenskraft är fortfarande bristfällig. Det gäller också kopplingen mellan entreprenörskap och familjeföretag. Familjeföretag betraktas ofta som entreprenörskapets motsats – en organisationsform karakteriserad av tradition, trögrörlighet och konservatism. Visst kan det vara så, men Leif Melin och Mattias Nordqvist menar samtidigt att entreprenörskap ofta är en mycket viktig del av familjeföretagandet, som förklarar många familjeföretags uthålliga tillväxt.

Föreläsarna fokuserar särskilt på utmaningen kring hur entreprenörskapet kan bibehållas och utvecklas över generationer, samt besvarar frågor som:

- Vilka uttrycksformer har entreprenörskap i familjeföretag?
- Vad karakteriserar entreprenöriella, och icke-entreprenöriella, familjeföretag?
- När kan man tala om en entreprenöriell företagarfamilj?

Denna föreläsning är intressant för alla som vill veta mer om sambanden mellan entreprenörskap och familjeföretag, samt önskar få en ökad förståelse för företagarfamiljers betydelse för entreprenörskapet, både i enskilda företag och för samhället i stort.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Leif Melin är professor i företagsekonomi, särskilt strategi och organisation och innehar Hamrins professur i familjeföretagsforskning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Där leder han, tillsammans med Mattias Nordqvist, CeFEO – Centre for Family Enterprise and Ownership, ett forsknings- och utbildningscentrum med 25 aktiva forskare. Melins forskning handlar om strategi som daglig praktik, strategiska utvecklingsprocesser i familjeföretag, ägandets betydelse för strategi, samt organisatoriska förutsättningar för kontinuerlig tillväxt i företag.

Mattias Nordqvist är docent i företagsekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping samt gästforskare vid Babson College i Boston, USA. Hans forskning behandlar strategiska processer och entreprenöriella aktiviteter i privatägda företag, samt bolagsstyrningens roll i familjeägda företag. Under senare år har hans intresse främst riktats mot familjeföretagandets dynamik. Sedan maj 2009 är Mattias Associate Editor för nystartade Journal of Family Business Strategy (Elsevier).

Melin och Nordqvist har tillsammans publicerat kapitel i böckerna “The Family Business Research Handbook” och “Understanding the Small Family Business”, samt artiklar i bland annat Strategic Organization, Family Business Review och Long Range Planning.

Mest lästa artiklar nu