Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

25 januari 2010

Tillbaka till framtiden

– Om avknoppningar från svenska universitet och högskolor

Tid: Måndag 25 januari 2010, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Docent Jonas Gabrielsson, CIRCLE, och ekonomie doktor Marie Löwegren, Ekonomihögskolan, båda vid Lunds universitet

Kort om föreläsningen: Nya företag med ursprung i forskning från svenska universitet och högskolor – så kallade avknoppningar – ses ofta som framtidens hopp. Bland annat har deras tillväxtpotential och betydelse för regional ekonomisk utveckling lyfts fram i den näringslivspolitiska debatten. Men en del föreställningar om dessa avknoppningar saknar än så länge bred empirisk uppbackning.

Många föreställningar baseras på resultat från utländska studier, medan kunskapen om svenska avknoppningar i mångt och mycket är begränsad. Under presentationen ger Gabrielsson och Löwegren sina perspektiv på avknoppningar från svenska universitet och högskolor. Bland annat diskuterar de avknoppningarnas förekomst bland nystartade företag, deras roll i innovationssystemet, samt deras långsiktiga utveckling och tillväxt.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Docent Jonas Gabrielsson är verksam vid CIRCLE, Lunds universitet. Hans forskning behandlar områden som akademiskt entreprenörskap, entreprenöriellt lärande, samt företagsstyrning i nya och små företag.

Ekonomie doktor Marie Löwegren är verksam vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Hennes forskning behandlar bland annat resursanskaffning och företagsutveckling inom området akademiskt entreprenörskap.

Mest lästa artiklar nu