Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

14 april 2010

Hur gör born globals?

– Om fällor och framgångsfaktorer för utlandsfödda företag

Tid: Onsdag 14 april 2010, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Ekonomie doktor Sara Melén och MSc Emilia Rovira Nordman, Handelshögskolan i Stockholm

Kort om föreläsningen: I takt med en ökad globalisering är det fler små och medelstora företag (SMF) som etablerar sig på utländska marknader i ett tidigt skede. En del SMF är internationella redan när de startar. Forskare kallar dem ”born globals” – just för att de ser sin marknad som internationell och expanderar snabbt på utländska marknader.

Under föreläsningen beskriver Melén och Rovira Nordman på ett konkret sätt utmaningarna som SMF och born global-företag möter i sin internationaliseringsprocess, och hur företagen kan hantera dessa för att lyckas med sin internationalisering. De svarar bland annat på frågor som:

- Är snabbväxande SMF ett nytt fenomen?
- Vilka fällor möter born global-företagen?
- Hur vänder de dessa till framgångsfaktorer?

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Ekonomie doktor Sara Melén disputerade 2009 med avhandlingen ”New Insights on the Internationalisation Process of SMEs: A Study of Foreign Market Knowledge Development”. Hon är verksam vid Handelshögskolan i Stockholm och hennes forskning handlar om små och medelstora företags internationaliseringsprocess. Hon har även skrivit ett antal artiklar om born global-företagens internationaliseringsprocess.

Ekonomie doktor Emilia Rovira Nordman lade i december 2009 fram sin avhandling ”Interaction Across Borders: A Study about Experiential Knowledge Development in Internationalizing SMEs”. Hon är också verksam vid Handelshögskolan i Stockholm och hennes forskning undersöker hur olika typer av interaktion mellan internationella affärspartners påverkar små och medelstora företags kunskapsutveckling och internationaliseringsprocesser.

Mest lästa artiklar nu