Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

16 februari 2010

Ensam är inte alltid starkast

– Om företagande i team

Tid: Tisdag 16 februari 2010, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Ekonomie doktor Karin Hellerstedt, Internationella Handelshögskolan i Jönköping samt ekonomie doktor Tommy Larsson Segerlind, Södertörns högskola

Kort om föreläsningen: Föreställningen om den ensamma entreprenören är spridd, såväl i samhällsdebatten som inom forskningen. Alternativet att man också kan starta företag tillsammans med andra skulle behöva framhävas mer, anser Karin Hellerstedt och Tommy Larsson Segerlind. De disputerade 2009, på varsin avhandling som rör team-baserat entreprenörskap. Under föreläsningen berättar de om aktuell forskning inom området, med fokus på frågor om teamets sammansättning, betydelsen av tillit och förtroende, inträde/utträde av medlemmar, venture team-processen, innovationsprocessen, konflikter, och upplösningen av teamet.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Karin Hellerstedt är ekonomie doktor i företagsekonomi och verksam som forskare och lärare vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Hon disputerade våren 2009 med avhandlingen The Composition of New Venture Teams - Its Dynamics and Consequences. Karin har studerat entreprenörskap i kunskapsintensiva industrier, och hur företag och team skapas och utvecklas över tiden. Genom att kombinera flera register från SCB samt olika analysnivåer har hon skapat ny data på teamnivå. Karin har skrivit en rad forskningsrapporter och publicerat i internationella tidskrifter. Vid sidan av sin forskning om team är hon även involverad i ett projekt om generationsskiften i svenska privatägda företag.

Tommy Larsson Segerlind är ekonomie doktor i företagsekonomi och verksam som forskare och högskolelektor vid Institutionen för ekonomi och företagande, Södertörns högskola. Tommy disputerade i våras på avhandlingen Team Entrepreneurship - A process Analysis of the Venture Team and the Venture Team Roles in Relation to the Innovation Process. Han har tidigare bland annat publicerat boken Tetra - Historien om dynastin Rausing (tillsammans med Peter Andersson). Hans intresse i forskningen är hur team bildas, utvecklas och till slut upplöses, samt för hur venture team-processen ändras i relation till företagets innovationsprocesser.