Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

19 maj 2010

Är du kreativ, lilla vän?

– Om provocerande entreprenörer och kreativa kombinationer

Tid: Onsdag 19 maj 2010, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Professor Lars Torsten Eriksson, Högskolan i Gävle samt professor emeritus Gunnar Törnqvist, Lunds universitet

Kort om föreläsningen: Kreativitet har blivit något av ett honnörsord. Vi förväntas tänka kreativt och initiera förnyelse, både som anställda och egenföretagare. Men vad innebär egentligen kreativitet? Vem är kreativ? Och räcker det med att bara vara kreativ? Välkommen till en öppen föreläsning där två professorer belyser olika aspekter av fenomenet kreativitet.

Gunnar Törnqvist inleder med att redovisa hur man inom forskningen sökt svar på frågor om vad kreativitet är, och vem som är kreativ. Blickarna riktas sedan mot städer och platser där genomgripande förnyelse ägt rum inom konst, teknik och vetenskap – miljöer dit föregångare inom olika områden lockats eller drivits, inte minst av ekonomiska och politiska orsaker. Mot bakgrund av den ekonomi och arbetsmarknad som nu växer fram lyfts sedan företags- och universitetsmiljöer upp till granskning. Vilka gynnar, respektive hämmar, förnyelseprocesser? Slutligen får vi följa enskilda forskares livsöden: hur hem, skola, miljöombyten och kontakter lett till uppmärksamhet och internationell prestige – och i vissa fall nobelpris.

Lars Torsten Eriksson ser provokationen som det tidstypiska uttrycket för den som vill förändra och påverka. Det gäller inte bara inom konst och kultur. Många entreprenörers idéer upplevs som just provokationer. Hur får vi samspelet mellan det kreativa, det kritiska och det konstruktiva att fungera i företagandet? Och handlar kreativitet bara om positivt tänkande – eller finns där något mer?

Föreläsarna utgår från sina senaste böcker, du kan läsa om dem i Esbris Kunskapsbank.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Lars Torsten Eriksson har en professorstjänst med inriktning mot entreprenörskap vid Högskolan i Gävle. Professuren finansieras av Sparbanksstiftelsen i Söderhamn och mycket av hans forskning har därför en regional inriktning. Eriksson har just kommit ut med en bok om hur kreativitet och kritiskt tänkande omvandlas till konstruktiva handlingar i företag, myndigheter och ideella organisationer.

Gunnar Törnqvist disputerade i Stockholm 1963, blev professor i ekonomisk geografi i Lund 1967 och invaldes i Kungl. Vetenskapsakademin 1990. Han har forskat i lokaliseringsteori, innovationsspridning och regional utveckling. Under senare år har han granskat frågor som rör universitetens roll i modern samhällsutveckling, Europas nya ekonomiska geografi och kreativitetens villkor i olika sociala och institutionella miljöer.

Mest lästa artiklar nu