Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

6 september 2010

Möjligheternas marknad

– Om företagare med utländsk bakgrund

Tid: Måndag 6 september 2010, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Filosofie doktor Ragnar Ahlström Söderling, Lunds universitet och Högskolan Dalarna, Lars Aspling, Aspling Konsult AB, Göran Brulin, Tillväxtverket och Linköpings universitet, Maria Masoomi, Masoomi, samt filosofie doktor Susanne Urban, Linköpings universitet

Kort om föreläsningen: Företag som drivs av personer med utländsk bakgrund har en viktig roll i det svenska näringslivet. De sysselsätter i dag omkring 200 000 människor.

2008 fick Tillväxtverket i uppdrag av regeringen att ta fram och ansvara för ett nationellt program med fokus på företagare med utländsk bakgrund. Programmets övergripande mål är att främja den tillväxtpotential som finns hos den här kategorin företagare. Ett av programmets mål är att öka kunskapen om företagare med utländsk bakgrund. Som en del i kunskapsmålet har man publicerat antologin ”Möjligheternas marknad”.

Under denna föreläsning får vi lyssna till fyra av författarna, och deras olika infallsvinklar på temat. Det blir också kommentarer från en företagare.

Förra numret av ESBRIs tidning Entré hade företagare med utländsk bakgrund som temaämne. Läs mer på www.esbri.se/utland

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Ragnar Ahlström Söderling är filosofie doktor och verksam vid Lunds universitet.

Lars Aspling är managementkonsult och driver företaget Aspling Konsult AB.

Göran Brulin är analytiker vid Tillväxtverket och även professor vid Linköpings universitet.

Susanne Urban är filosofie doktor och verksam vid Linköpings universitet.

Maria Masoomi driver företaget Masoomi.

Mest lästa artiklar nu