Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

11 oktober 2010

Financing the Venturesome Economy

Tid: Måndag 11 oktober 2010, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Professor Amar Bhidé, Tufts University, USA

Kort om föreläsningen: Amar Bhidé baserar föreläsningen på sina två senaste böcker, ”The Venturesome Economy” och ”A Call for Judgment”.

I ”The Venturesome Economy” menar Amar Bhidé att det viktiga är att länder har förmågan att exploatera ny kunskap. Var kunskapen produceras är irrelevant. Han tycker därför inte att vi behöver oroa oss så mycket för att vissa länder bryter ny mark när det gäller forskning och utveckling. Ett sätt att fånga upp den kunskap som produceras på olika håll i världen är genom ”risktagande konsumtion”: privatpersoner och företag som på ett tidigt stadium tar till sig ny teknik och nya innovationer.

I efterdyningarna av den finansiella krisen har en hel del frågor väckts om hållbarheten av vårt ekonomiska system. I ”A Call for Judgment” ställer Amar Bhidé frågor som: Har kapitalismen misslyckats? Behöver systemet reformeras? Han erbjuder ett ramverk för hur vi kan korrigera den obalans som nu finns mellan den resultatdrivna finansiella sektorn och den innovationsdrivna ”riktiga” ekonomin.

Notera att föreläsningen genomförs på engelska!

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Amar Bhidé är innehavare av Thomas Schmidheiny Professor vid Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University. Tillsammans med nobelpristagaren Edmund Phelps är han redaktör för tidskriften ”Capitalism and Society”. Innan han blev akademiker arbetade han som konsult på McKinsey och inom finansbranschen.

Mest lästa artiklar nu