Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

15 november 2010

Forskning i praktiken:

Så kan akademiker öka företags innovationsförmåga

Tid: Måndag 15 november 2010, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Talare: Professor Sofia Börjesson, Chalmers tekniska högskola

Kort om föreläsningen: Forskningen ska bidra till tillväxt och vara nyttig. Samtidigt ska den helst vara ”excellent”, det vill säga i världsklass. Hur går det ihop inom tillämpade områden som samhällsvetenskaplig forskning om och för innovation? Forskningscentrumet CBI på Chalmers har hittat sin modell.

De samarbetar i olika utsträckning med företag i alla sina forskningsprojekt. Grundtanken är att producera handlingsbar kunskap som är relevant för företagen. CBI forskar i samarbete med stora företag som Volvo Personvagnar, SCA Healthcare, Volvo AB, Södra Cell och Eka Chemicals, men även med små tillväxtföretag som NanoFactory, Qbtech och Oxeanon. Här berättar Sofia Börjesson om CBI:s verksamhet och ger exempel från olika företag.

Vad kan företagare ha för nytta av att samarbeta med forskare?
Vilken kunskap kan forskare generera genom nära företagsamarbeten över lång tid?
Vad finns det för utmaningar i detta arbetssätt?

Detta är några av de frågor som Sofia Börjesson tar upp under föreläsningen. I den efterföljande diskussionsstunden medverkar också Hans Larsson, EKA Chemicals.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Sofia Börjesson är professor i technology management och föreståndare för forskningscentrumet CBI – Center for Business innovation – på Chalmers. I ESBRIs tidning Entré nr 2-2010 fanns en artikel om CBI, läs den här