Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

15 december 2010

Vardagligheten utmanar hjältesagan

– Dags att tänka om kring entreprenörskap

Tid: Onsdag 15 december 2010, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Talare: Filosofie doktor Karin Berglund, Mälardalens högskola, ekonomie doktor Frederic Bill, Linnéuniversitetet, professor Björn Bjerke, Linnéuniversitetet, docent Johan Gaddefors, Sveriges lantbruksuniversitet, ekonomie doktor Andreas Jansson, Linnéuniversitetet, professor Anders W Johansson, Linnéuniversitetet/Mälardalens högskola, doktorand Pernilla Nilsson, Umeå universitet samt doktorand Erik Rosell, Linnéuniversitetet.

Kort om föreläsningen: Entreprenörskap framställs ofta som ett jobb för ensamma män med profit i blicken. I en ny bok – (De)Mobilizing the Entrepreneurship Discourse – presenteras en rad alternativa perspektiv till den dominerande hjältesagan. Här möter du åtta av författarna. De menar bland annat att entreprenörskap är något vardagligt, medfött och allmänt – helt enkelt ett sätt att leva. Forskarna konstaterar att det handlar lika mycket om att imitera, som att agera kreativt. De påpekar också att entreprenöriella handlingar inte alltid behöver vara positiva.

Välkommen till en spännande diskussion om entreprenörskapsfältets begränsningar och möjligheter!

Läs mer om boken här eller på förlagets webbplats.

Några av föreläsarna har gästat Estrad tidigare, vi har också skrivit om
deras avhandlingar, böcker och artiklar i t ex Entré. Sök gärna på dem i
Kunskapsbanken.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Alla föreläsarna är verksamma som forskare, och de flesta är knutna till Linnéuniversitetet. För mer information om deras forskningsintressen, besök respektive webbplats:

Karin Berglund
Frederic Bill
Björn Bjerke
Johan Gaddefors
Andreas Jansson
Anders W Johansson
Pernilla Nilsson
Erik Rosell

Mest lästa artiklar nu