Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

17 februari 2011

Samverkansnätverk

– småföretagens väg till innovation

Tid: Torsdag 17 februari 2011, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Talare: Professor Joakim Wincent och ekonomie doktor Daniel Örtqvist, Luleå tekniska universitet

Kort om föreläsningen: Med inspiration från framgångsrika kluster är det i dag ganska vanligt att små och medelstora företag går samman i formella nätverk. Företagen i nätverken är geografiskt närliggande, verkar inom samma bransch och förbinder sig genom ett nätverksnamn att samverka inom exempelvis produktutveckling och internationalisering.

Den här typen av nätverk har fått betydande politisk uppmärksamhet, framförallt eftersom de anses kunna stärka innovation och konkurrenskraft hos små och medelstora företag. Denna föreläsning ger en bild av hur de här alternativa formerna av nätverk har vuxit fram, hur de arbetar och hur de presterar. Forskarna kommer också att diskutera möjligheter för framgångsrik samverkan och ge exempel på hur formaliserade nätverk kan designas.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Båda forskarna tillhör ämnet entreprenörskap och är knutna till forskningscentrumet ”Centre for Inter-organizational Innovation Research” (CIIR) vid Luleå tekniska universitet.

Professor Joakim Wincent forskar om strategiska nätverk och allianser, mätning av innovation och entreprenöriella möjligheter, enterprenörers passion och motivation, stress, effekter och design av kreativa arbetsmiljöer speciellt med fokus på offshoring i ingenjörsarbete, socialt entreprenörskap samt kommersialisering av icke använda teknologier.

Docent Daniel Örtqvist intresserar sig för nyföretagarprocesser och hur entreprenörer kan hantera utmaningar i företagsetablering såsom stress och utbrändhet. Hans forskning handlar även om strategiska nätverk och hur sådana nätverk kan designas och stödja produkt- och företagsutveckling. För närvarande arbetar han även med frågor som rör regional innovation och utveckling.

Mest lästa artiklar nu