Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

4 april 2011

Extern vd - så lyckas du!

Tid: Måndag 4 april 2011, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Talare: Docent Annika Hall, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Kort om föreläsningen: Över 100 000 svenska, ägarledda företag står inför ett generationsskifte under de närmaste åren. I många av dem vill ägaren fortsätta att vara just ägare – men inte längre vd. Och långt ifrån alla har en familjemedlem eller en anställd som vill ta över vd-posten. Detta är utgångspunkten för Annika Halls och Agneta Olssons bok Extern vd – så lyckas du (Liber, 2010). De har intervjuat ett stort antal ägare, externa vd:ar och styrelseordförande. Det har utmynnat i 15 framgångsfaktorer och en mängd praktiska råd.

Under denna Estradföreläsning delar Annika Hall med sig av sina erfarenheter.

Vilken roll spelar personkemin?
Vad kan styrelsen bidra med?
Hur förändrar man smart?
Och finns det egentligen några lyckliga skilsmässor?

Detta är några av de frågor som Hall kommer att diskutera, både ur ägarens och den externa vd:ns synvinkel. Föreläsningen kommenteras av Vidar Wernöe, verksam som (extern) vd på företaget Elektronikkonsult.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Annika Hall är docent i företagsekonomi. Hon har omfattande kunskap om ägande, ägarstyrning och ägarskifte i ägarledda företag och lång erfarenhet av konsult- och rådgivningsinsatser till ägarledda företag. På uppdrag av Tillväxtverket har hon medförfattat ett antal skrifter som specifikt vänder sig till företag som står inför ägarskifte. Annika Hall är verksam som forskare och projektledare vid CeFEO, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Mest lästa artiklar nu