Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

8 mars 2011

Kvinnors företagande: politik och praktik

Tid: Tisdag 8 mars 2011, 15.00-17.15
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Talare: Professor Helene Ahl, Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, ekonomie doktor Cecilia Bjursell, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, och professor Carin Holmquist, Handelshögskolan i Stockholm. Föreläsningen kommenteras av bland andra Liselotte Norén, Mongara, Gunilla Thorstensson, Tillväxtverket och Annika Zika-Viktorsson, Vinnova.

Kort om föreläsningen: Här kan du se en intressant föreläsning om företagande kvinnor. Forskarna Helene Ahl, Cecilia Bjursell och Carin Holmquist presenterar inledningsvis resultat från sina respektive projekt. De ingår alla i VINNOVAs stora forskningsprogram om kvinnors företagande.

I dag pratas det mycket om att främja företagare, inte minst kvinnor. Men vad behöver kvinnor som företagare? Gör stöden någon nytta? Och ser kvinnors och mäns behov olika ut? Frågor som dessa diskuteras av Carin Holmquist, som forskat om kvinnors företagande i många år.
Helene Ahl berättar om sitt senaste forskningsprojekt där hon jämför politik för kvinnors företagande i Sverige och USA. Hon tolkar åtgärder för att främja företagande i de båda länderna, med hjälp av teorier om välfärdsstatens organisering.

Cecilia Bjursells presentation utgår dels från en studie om kvinnors roller i familjeföretag, dels från ett praktiskt utvecklingsprojekt: Ta Steget. Det sistnämnda syftar till att ge kvinnor i familjeföretag stärkta kunskaper kring ledarskap och ägande, samt hjälpa dem att hitta sina egna drivkrafter för företagandet.

Efter dessa presentationer följer en paneldiskussion där företagare, policyfolk och företrädare för myndigheter kommer att ta sig an temat kvinnors företagande.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Helene Ahl är professor i företagsekonomi med inriktning på genus och lärande, och verksam vid Encell, Nationellt centrum för livslångt lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Sedan 1996 har hon forskat om genus i olika organisatoriska sammanhang, framförallt genus och företagande.

Ekonomie doktor Cecilia Bjursell är verksam vid forskningscentrumet CeFEO på Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Hon intresserar sig bland annat för kvinnors roller i familjeföretag, föreställningar i media samt entreprenöriell identitet.

Carin Holmquist är innehavare av Familjen Stefan Perssons professur i Entreprenörskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har under många år forskat om kvinnors företagande.

Gunilla Thorstensson är ansvarig för programmet Främja kvinnors företagande på Tillväxtverket. Liselotte Norén, Mongara, är en av regeringens ambassadörer för kvinnors företagande. Annika Zika-Viktorsson är enhetschef på Vinnova.

Föreläsningen 8 mars är ett specialsamarbete med VINNOVA.