Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

4 maj 2011

Uthållig innovation

– så gynnar långsiktighet företag och samhälle

Tid: Onsdag 4 maj 2011, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Talare: Professor Börje Johansson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping och KTH, och professor Hans Lööf, KTH. Båda är även knutna till forskningscentrumet CESIS.

Kort om föreläsningen: I kristider stryper många företagare sina FoU-satsningar, fast de egentligen borde göra tvärtom. Det menar Börje Johansson och Hans Lööf. De har jämfört företag som bedriver innovationsverksamhet kontinuerligt med företag som gör oregelbundna innovationsansträngningar.

Resultaten visar att kontinuerlig innovation ger två viktiga resultat: nya produkter och kunskap. De innovationsbenägna företagen vinner ytterligare på att vara lokaliserade till en storstad, allra helst Stockholm. En orsak är att femtio procent av Sveriges forskning och utveckling sker i Mälarregionen. Men dessutom bidrar rörligheten på storstadens arbetsmarknad till att kunskapen sprids effektivare. I Stockholm byter människor arbete oftare och bär då med sig kunskap till en ny arbetsplats.

Under föreläsningen berättar Johansson och Lööf mer om hur uthålliga satsningar på FoU och innovation kan gynna företag och samhälle.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Börje Johansson är professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och föreståndare för forskningscentrumet CESIS. Centrumet är rankat bland de bästa i världen när det gäller innovationsstudier. Johansson är också redaktör för den amerikanska vetenskapliga tidskriften ”Annals of Regional Science”.

Hans Lööf är professor i nationalekonomi vid KTH och huvudansvarig för masterprogrammet Economics of Innovation and Growth. Han forskar om innovationssystem, och är särskilt intresserad av hur FoU påverkar den ekonomiska tillväxten.

Mest lästa artiklar nu